HSLS Split: Pomozimo onima kojima je potrebno i uljepšajmo lice grada

Facebooktwitter


Tema je tiskovne konferencije splitskog HSLS-a održane u petak 04. studenog 2011. godine u Splitu. Na tiskovnoj konferenciju sudjelovali su prof. dr. Snježana Pivac – Potpredsjednica HSLS ogranka Split, prof. Marina Travnikar – HSLS Županijski odbor za obrazovanje, kulturu i šport, i Domagoj Grgić – Predsjednik HSLS odbora za učenike i studente Split Domagoj Grgić.

Kao posljedica sve teže ekonomske situacije, jedan od rastućih problema društva je siromaštvo. Sve je više ljudi i obitelji koji nemaju osnovnih uvjeta za život.

Nezaposlenost, život na dug bez pokrića, ovrhe i socijalna izolacija mogu se dogoditi svakome od nas. Službene statistike u posljednjih nekoliko godina pokazuju da je oko 18% hrvatskog stanovništva siromašno i taj se postotak kontinuirano povećava. Hrvatska se prema pokazateljima nejednakosti (tzv. Ginijev indeks) približava razini društva s izrazito visokim nejednakostima.

U takvim uvjetima sve je više i beskućnika. U udruzi „Most“ ističu svakodnevni problem kontinuiranog osiguranja hrane uslijed povećanja ugroženih i ograničenih sredstava i kapaciteta. Naime, sve je više ljudi koji se javljaju jer taj dan nemaju prehranu, a veliki problem je i nedovoljan prostor iznjela je Snježana Pivac.

Zabrinjavajuća i alarmantna je činjenica da se sve češće za pomoć javljaju mlade obitelji i koje nisu bile dotadašnji korisnici centra za socijalnu skrb. Trenutno su u Splitu među korisnicima različitih socijalnih primanja osobe mlađe dobi zastupljene s čak oko 70%. Nezaposlenost jest temeljni i gorući problem, ali također i nedostatna mreža potpore uvelike pogoršava ionako lošu situaciju. U Hrvatskoj ne postoji nacionalna strategija ili program za suzbijanje tog problema.

Marina Travnikar da bi lokalna samouprava trebala beskućnicima osigurati barem smještaj, minimalne higijenske uvjete i hranu. Nužni su i programi reintegracije beskućnika u društvo prema principu „pomoć za samopomoć“.

U području zapošljavanja i socijalne skrbi Hrvatsku karakterizira usitnjena institucionalna struktura. Rezultat toga je nekonzistentna, neusklađena, neučinkovita i neracionalna socijalna (kaos) politika.Ovakvu politiku možemo nazvati: „svima pomalo – nikome dovoljno“.

Uz mjere gospodarske politike, a koja je neraskidivo povezana i sa socijalnom, HSLS predlaže:

  • Socijalnu politiku voditi iz jednog ministarstva (područja rada, obitelji, branitelja, socijalne skrbi i međugeneracijske solidarnosti).
  • Ukinuti zavode za socijalnu skrb i spojiti centre za socijalnu skrb i obiteljske centre u jedinstvene centre za socijalne poslove.
  • Napraviti fiskalnu decentralizaciju sustava socijalne skrbi prenošenjem ovlasti s države na regije (prijelazni period županije).
  • Uvesti tzv. socijalnu mirovinu za sve građane koji primaju socijalnu pomoć, a stariji su od 67 godina.
  • Vezati primitak svih socijalnih naknada uz dohodovni i imovinski cenzus.

Uz prijedlog navedenih reformi, HSLS želi senzibilizirati javnost o ovoj problematici. Pravo na posao i pravo na dom osnovne su ljudske potrebe i prava rekao je Domagoj Grgić.

Povezani sadržaj