Održano predavanje „Priprema za strukturne fondove EU“

Facebooktwitter

U četvrtak, 9. lipnja 2011. godine održano je predavanje na temu „Priprema za strukturne fondove EU“ u organizaciji Liberalki Zagrebačke županije, Liberalki Grada Zagreba, HSLS-a Zagrebačke županije i HSLS-a Ivanić Grad.

Predavači su bili Renata Šeperić Petak, predsjednica Liberalki Grada Zagreba,konzultantica i vlasnica „Logičke Matrice“ i Davor Žmegač, predsjednik Središnjeg vijeća HSLS-a i gradonačelnik Kutine.

Linda Rossini Gajšak, predsjednica Liberalki Zagrebačke županije imala je ulogu moderatorice i kao motiv organiziranja ovog predavanja istaknula želju Liberalki i HSLS-a da građane educira o svim mogućnostima i izazovima koje čekaju kako predstavnike vlasti, gospodarstvenike, ali i udruge civilnog društva u  apliciranju za strukturne fondove i raznim mogućnostima korištenja istih.

Od predstavnika izvršne vlasti bili su prisutni dogradonačelnik Ivanić Grada, Ilija Krištić i dogradonačelnik Svetog Ivana Zeline, Filip Ćurko.

Davor Žmegač se u svome izlaganju „LAG Moslavina“ osvrnuo na pozitivna iskustva gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije među kojima su i Kutina i Ivanić Grad. Naime, LAG (lokalna akcijska grupa) je važna poluga jer u budućnosti nema razvoja ruralnih područja financiranih iz EU programa ukoliko nema LAG-ova. Njihova osobita važnost očitovat će se kada Hrvatska postane punopravna članica EU jer će se preko njih lakše dobivati sredstva za konkretne projekte iz fondova EU (op. vrednovanje u evaluacijskom listu donosi 30 bodova od mogućih 100 za poduzetnike i vlasnike OPG-a ukoliko posluju na području akreditiranog LAG-a). Davor Žmegač je i opisao sve projekte koje je Grad Kutina uspješno aplicirao za sredstva iz fondova, a čiji će benefit građani dugoročno osjetiti i naglasio važnost regionalnog povezivanja posebice u turizmu.

Renata Šeperić Petak opisala je u svome izlaganju mogućnosti koje nude strukturni fondovi na području regionalne konkurentnosti, ljudskih resursa, zaštite okoliša i energije te prometa. Svim sudionicima detaljno je objasnila sve pripremne radnje koje ih čekaju kod pripreme dokumentacije za konkuriranje za sredstva iz strukturnih fondova i savjetovala kako projekte koje planiraju predložiti za financiranje izrađuju ponajprije na temelju vlastite ideje jer će oni imati najveće šanse za prolazak.

Zaključak predavanja bio je kako se potencijalni korisnici moraju već danas početi pripremati, jer od 2014. počinje novo projektno razdoblje za korištenje strukturnih fondova a kako bi se raspoloživa sredstva bolje povukla sustavno treba raditi na što boljem informiranju građana od strane nadležnih ministarstava i agencija. Svi predavači istaknuli su važnost promicanja partnerstva s drugim županijama u Hrvastkoj-NUTS II regiji te stjecanju znanja o tome na koji način zajednički projektni prijedlog predstaviti na nacionalnoj razini.

Povezani sadržaj

HSLS opet daruje

HSLS opet daruje

I ove godine ženska inicijativa HSLS-a županije Brodsko-posavske i općine Velika Kopanica proveli su humanitarnu akciju darivanja potrebitih...