Lista br. 12 – Kakvu Europu želimo?

Facebooktwitter

Kakvu Europu želimo?
1. Europa koja radi, jača gospodarstvo, stvara nova radna mjesta i poboljšava uvjete poslovanja
2. Europa koja je transparentna i odgovorna prema svojim građanima sa smanjenim regionalnim razlikama i razvijenim ruralnim područjima
3. Europa koja štiti sigurnost svojih građana, snošljiva za sve i jednaka za sve

Kako to ostvariti u Europi i Hrvatskoj?

1. Zapošljavanjem mladih, lakšim pristupom financiranja; uvođenjem fleksibilnih modela rada; poreznim i administrativnim olakšicama za obrazovanjem, inovacijama i istraživanjem
Stavljanjem u funkciju ‘mrtvog kapitala’ ( društvene imovine) s ciljem gospodarske obnove i pomoći novim tvrtkama
Ukidanjem prekomjernih nacionalnih pravila i propisa, te provođenje funkcionalne revizije Ministarstava
Uvođenjem jednostavnijih pravila za investicijske fondove koji će podupirati rad novih, inovativnih tvrtki s ciljem poboljšanja uvjeta poslovanja za mlade poduzetnike.
Uvođenjem administrativnih, logističkih i financijskih olakšica za tvrtke koje se bave inovativnim tehnologijama
Razvojem digitalnog gospodarstva, više e-usluga i brzi pristup internetu
Osnivanjem Fonda za poticanje zapošljavanja mladih i teško zaposljivih skupina te za projekte socijalnog poduzetništva
Slobodnim protokom znanja, uključujući i veću mobilnost studenata, pripadnika akademske zajednice i istraživača
Održivim razvojem i korištenjem resursa na djelotvoran način s naglaskom na obnovljive izvore energije s ciljem stvaranja novih radnih mjesta i smanjenje ovisnosti o uvozu energije koristeći potpore iz strukturnih u kohezijskih fondova

2. Transparetnost i odgovornost
Provedbom dosljedne fiskalne politike na prihodovnoj i rashodovnoj strani
Proračunom usmjerenim na rast, povećanje broja radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života ljudi
Sredstvima iz fondova EU koje trošimo na stvaranje radnih mjesta a ne na subvencioniranje prihoda
Gospodarenjem sredstvima iz EU fondova na adekvatan način i da se njima stvara dodana vrijednost
Korištenjem strukturnih fondova za stvaranje radnih mjesta, posebice za mlade te na veću inovativnost
Održivim gospodarstvom koje štiti okoliš
Provedbom Zajedničke poljoprivredne politike, koristeći novac EU na stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi i srodnim djelatnostima te na očuvanje sigurnosti hrane, a ne na birokraciju
Uravnoteženom poljoprivrednom politikom u odnosu na tri stupa održivosti:gospodarski, okolišni i društveni
Jačanjem obiteljskim poljoprivrednih gospodarstava u cilju jačanja ruralnih područja

3. Građanske slobode i sloboda pojedinca
Zaštitom osjetljivih skupina
Borbom protiv trgovine ljudima i nezakonite migracije
Proširenjem Europske unije
Zajedničkom Europskom politike sigurnosti na Internetu s ciljem poboljšanja sigurnosti privatnosti građana i gospodarstva
Zaštitom svih ljudskih prava  i borbom protiv diskriminacije bilo koje vrste
Poboljšanjem sposobnosti civilnog upravaljanja kriznim situacijima
Suradnjom unutar EU u području pravosuđa osobito u svrhu borbe protiv organiziranog kriminala.

OVDJE preuzmite ALDE MANIFEST

Povezani sadržaj