Unutarnje

  • Sabor

  • Predsjedništvo

  • Središnje vijeće

  • Nadzorni odbor

  • Statutarna komisija

Teritorijalno

  • Ogranci i mjesni ogranci

  • Županijske organizacije

Ostale organizacije

  • Mladi hrvatski liberali MHL

  • Liberalke

Organizacijski oblik

Temeljni organizacijski oblik HSLS je ogranak koji se ustrojava na području općina i gradova. Za osnivanje ogranka potrebno je najmanje 7 članova koji na izbornoj skupštini biraju predsjednika, potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku koji donosi sama skupština ogranka), tajnika, rizničara, članove izvršnog odbora (broj isto ovisi o poslovniku skupštine) i 3 člana nadzornog odbora.

Izvršni odbor u konačnici čine: izabrani članovi izvršnog odbora, tajnik, rizničar i predsjednik ogranka koji je ujedno i predsjednik izvršnog odbora i predstavlja i zastupa ogranak. Unutar ogranka mogu se osnivati mjesni ogranci po mjesnim odborima (gradskim četvrtima). Na razini županije postoje županijske organizacije koje čine županijska vijeća (u Gradu Zagrebu Gradsko vijeće), županijske statutarne komisije (Zagreb Gradska statutarna komisija), županijski nadzorni odbori (Gradski nadzorni odbor) i ogranci.

Svaki ogranak delegira određen broj izaslanika za županijske izborne skupštine koje biraju predsjednika županijskog vijeća (Gradskog vijeća Grada Zagreba), potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku skupštine), rizničare, tajnike, članove županijskih vijeća (broj ovisi o poslovniku), članove županijskih statutarnih komisija i nadzornih odbora. Županijska vijeća (GV Grada Zagreba) čine izabrani članovi, tajnik, rizničar i predsjednik ŽV (GV) koji predstavlja i zastupa županijsko vijeće (GV).

Sabor HSLS-a

Najviše tijelo HSLS-a je Sabor HSLS-a koji se održava svake četiri godine (ciklus izbora u svim organizacijskim jedinicama je četiri godine) gdje predstavnici svih ogranaka i županijskih organizacija biraju vodstvo Stranke na državnoj razini. Bira se Predsjednik HSLS-a, 4 potpredsjednika, 44 člana Središnjeg vijeća (od toga 2 s liste Mladih hrvatskih liberala) i po 5 članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora.
Središnje vijeće je najviše tijelo HSLS-a između 2 Sabora, a čine ga 44 člana izabrana na Saboru HSLS-a, saborski zastupnici , članovi Vlade RH, državni tajnici, predsjednici županijskih vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zagreba. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i 4 potpredsjednika te imenuje tajnik Središnjeg vijeća.

Predsjedništvo HSLS-a

Predsjedništvo je izvršno tijelo HSLS-a i čine ga predsjednik HSLS-a i potpredsjednici izabrani na Saboru te politički tajnik, direktor te do 10 članova Predsjedništva koje imenuje predsjednik HSLS-a, a potvrđuje Središnje vijeće HSLS-a.
HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.