Prvi rebalans proračuna grada Samobora prihvaćen od većine iz redova HSS-SDP na sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.srpnja nosi nastavak agonije učenika osnovne škole Samobor koji nastavu tjelesne i zdravstvene kulture godinama i generacijama obavljaju u neadekvatnoj sportskoj dvorani

Odustajanje nove/stare gradske vlasti od kapitalnih investicija poput dogradnje osnovne škole Samobor negiranje je predizbornih obećanja obzirom da je dogradnja aneksa osnovne škole Samobor zacrtana kao prioritet na području kapitalnih investicija osnovnog školstva.

Izglasanim ebalansom   drastično su smanjenja sredstava za potporu obrtnicima i to smanjenje kapitalnih ulaganja u malo i srednje poduzetništvo za 200.000 kn i smanjenje subvencije za novo zapošljavanje za 150.000 kuna dok se u isto vrijeme od jedinstvenog Upravnog odjela za gospodarstvo i financije formiraju se dva nova odjela što znači i izdatke za nova radna mjesta uključujući i radno mjesto pročelnika.

Cijeli prijedlog rebalansa proračuna nije transparentan, predloženi rezovi učinjeni su na krivim mjestima. Iz prijedloga rebalansa nije vidljivo kojom će se dinamikom pokriti manjak od 19.120.199 kuna iz 2012. godine kao ni planirana dokapitalizacija trgovačkog društva “Komunalac” a planiraju se nova zaduženja kao i nerealno visoki prihodi.

Političkim pritiskom ravnatelji većine gradskih ustanova (op. muzeja, knjižnice, ustanove za održavanje sportskih objekata, te dječjih vrtića) stavili su mandate na raspolaganje iako ih zakon na to ne obvezuje i na sjednici razriješeni unatoč činjenici da su neki nedavno reizabrani i to jednoglasno, da su za svoj rad dobivali pohvale i pozitivna mišljenja i osnivača i korisnika usluga te da u Samoboru nije bilo promjene vlasti.