Slobodan Lukic
SLOBODAN LUKIĆ

Predsjedništvo HSLS-a
– član

Ogranak Orahovica, Virovitičko-podravska županija

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 11. 9.1954., Bjelovar
STRUČNA SPREMA: SSS, Gimnazija

ZANIMANJE: poduzetnik

GODINA PRISTUPA HSLS-u: 2001.

DOSADAŠNJE DUŽNOSTI U HSLS-u:- razina ogranka: predsjednik- razina županije: predsjednik, potpredsjednik- razina države: član SV, član Predsjedništva,
potpredsjednik

DUŽNOSTI U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA VLASTI: član Gradskog poglavarstva.