hsls logoSinjski HSLS traži poništenje Javnog natječaja za zakup poslovne zgrade Športskog aerodroma u Sinju, jer nam je iz nekoliko razloga nerazumljiv i neprihvatljiv način na koji se raspisuje natječaj:
1. Koliko nam je poznato nije napravljena, a niti započeta strategija razvoja sinjskog aerodroma i razvojnih potencijala civilnog i športskog zrakoplovstva!
2. Ne postoji ozbiljan poslovni subjekt koji je u mogućnosti kreirati kvalitetan razvojni projekt za natječaj koji traje 8 dana!
3. Koji će se ozbiljan ponuđač javiti na Javni natječaj kada u članku 21 piše, citiramo: „Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži razloge svoje odluke.”?

Pitamo se zašto gradska vlast nastavlja sa praksom prikrivanja svih ključnih odluka i procesa u Gradu Sinju, pa se stječe dojam da se radi o pogodovanju interesnim grupacijama, a nauštrb općeg dobra.

Zbog svega navedenog sinjski HSLS predlaže Gradonačelniku da:
1. Poništi Javni natječaj i na taj način spriječi izdvajanje poslovne zgrade iz cjeline Športskog aerodroma Sinj.
2. Otvori javnu raspravu o strategiji razvoja sinjskog aerodroma i razvojnih potencijala civilnog i športskog zrakoplovstva.
3. Kandidira Športski aerodrom, koji je kapitalni potencijal našega Grada, kao razvojni projekt prema strukturnim fondovima EU.

HSLS je stranka koja će uvijek podržati poduzetničku inicijativu, ali se u ovom slučaju bojimo da sinjska gradska vlast „ubija kravu zbog jednog šnicela”!