Priopćenje za javnost HSLS-a Samobor 20.5.2011.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HSLS-a OGRANAK SAMOBOR UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2010. GODINU IZNESEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SAMOBORA 19. SVIBNJA 2011.

Proračunska 2010. godina završila je s preko 9,2 milijuna kuna proračunskog manjka, značajno više nego što je gradonačelnik u više medijskih obraćanja i konferencija za novinare najavljivao.

Nije nam poznata pozadina  iskrivljavanja realnog stanja  kada su se prošle godine pokušavale prikazati neistinitima točna predviđanja  samoborskog HSLS –a, podsjećamo da smo najavljivali očekivani manjak od približno 10 milijuna kuna što se pokazalo gotovo točnim.

Iz ovog izvršenja proračuna vidljivo da se nekim potezima  pokušava  umanjiti proračunski manjak što zabrinjava. Tako je naplaćena kamata od TD ENERGOMETAN u vlasništu  grada čime je smanjen investicijski kapacitet TD Energometan u gradnji plinske mreže. Namjenska donacija države  za obranu od poplave nije potrošena u 2010. godini. Grad Samobor u 2010.  nije izdvojio niti kune vlastitih  sredstava za pomoć obiteljima ugroženima od poplave, već, štoviše, namjenska sredstva za tu namjenu nije potrošio u 2010. godini, a prihodovao je.  Radi se o iznosu od 632.000 kuna.   

Sljedeća transakcija na koju ukazujemo pažnju je novac koji je uplatio DV Izvor koja su u gradu Samoboru  proknjižena kao prihodi budućeg razdoblja, sada su preknjižena na prihode i tako je umjetno stvoren prihod od sljedećih  660.000 kuna. Samo iz ove tri stavke smanjen je realan deficit proračuna za 2.000.000 kuna o čemu će sigurno se očitovati i državna revizija budući  je nenamjensko trošenje namjenskih sredstava jedno od većih mogućih prekršaja.

 

HSLS Grada Samobora traži da se građanima grada Samobora odmah prikaže pravo stanje gradskih financija  i hitno krene s toliko nužnim mjerama štednje.