kolodvorGradnja novog Autobusnog kolodvora u Samoboru najveća je investicija u zadnjih nekoliko godina u našem gradu. Na sadašnjoj gradskoj upravi bilo je da provede ono što su ranije gradske uprave definirale u prijašnjim mandatima. Umjesto da se građane Samobora informiralo o svim važnim aspektima vezanim za ovu investiciju koji uključuju i financiranje investicije, tijekom cijelog perioda izvođenja radova osjećala se svojevrsna tajnovitost a sva pitanja vezana na temu Autobusnog kolodvora koje smo postavljali na sjednicama Gradskog vijeća doživljavala su se kao provokacija umjesto kao zabrinutost i odgovornost.
HSLS se zalaže da se:
 
– tehničkom pregledu pristupi kad struka definira da je objekt spreman za tehnički pregled ( uz sve potrebne ateste, izvješća nadzornog inženjera i dr.)
 
– o trošku izvođača  uklone sve eventualne nepravilnosti
 
– javno objave podaci koliko je gradnja autobusnog kolodvora koštala jer se radi o novcu samoborskih poreznih obveznika
 
Kako se naše primjedbe i prijedlozi ne bi krivo interpretirali posebno naglašavam kako je naša želja da novi Autobusni kolodvor bude otvoren čim prije i dostupan građanima Samobora ali samo ako tehnički zadovoljava sve standarde i uvjete gradnje jer sigurnost građana svima mora biti na prvom mjestu.
 
Linda Rossini Gajšak, dr.med.
Predsjednica HSLS-a Ogranak Samobor