Priopćenje HSLS-a Kaštela 27.6.2011.

 HSLS Kaštela izražava zabrinutost zbog kašnjenja na uređenju gradskih plaža i izvođenja radova u turističkoj sezoni na području Resnik-K.Štafilić od strane EKO Agencije. 

Bageri i kupači na gradskim plažama u turističkoj sezoni daju lošu sliku o turističkom mjestu i pokazuju nepripremljenost grada za turističku sezonu. 
U Kaštel Štafiliću u blizini hotela Resnik izvode se radovi na glavnom kolektoru EKO Kaštelanskog zaljeva. Agencija EKO Kaštelanski zaljev najavljuje da će se ovi radovi obavljati tijekom cijele turističke sezone, a takvo stanje se nažalost prihvaća. Prema najavi investitora radovi će se obavljati i u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine, iako bi prema Naputku ministra turizma trebalo prestati sa izvođenjem građevinskih radova na cijelom području Republike Hrvatske.
Vlasnici apartmana koji se nalaze u neposrednoj blizini izvođenja radova, već su iznajmili apartmane za razdoblje od 01.07.-30.09. 2011. godine i gostima naplatili rezervaciju u iznosu od 10% i nemaju mogućnosti povući rezervacije.  HSLS Kaštela smatra kako je potrebno ubrzat radove na uređenju plaža i Bagere sklonit sa plaža, te preispitat opravdanost izvođenja radova na Eko projektu u  razdoblju od 01.07.-31.08.2011. godine ili vlasnicima apartmana nadoknaditi ukupnu štetu nastalu zbog radova.HSLS Kaštela ukazuje na problem privatnih iznajmljivača, koji zbog nemogućnosti ishođenja građevinske dozvole ne udovoljavaju kriterijima Pravilnika o razvrstavanju i kategoriji objekata u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu.  Predlažemo da se svima njima koji se žele registrirati i biti uredni kao privatni iznajmljivači, izda PRIVREMENO RIJEŠENJE na određeni rok o pružanju usluga u domaćinstvu.
Činjenica je da postoji velikoi broj  iznajmljivača „na crno“ tj. onih koji nemaju riješenje za obavljanje ove usluge. Većina takvih  iznajmljivača želi se registrirati, ali ne mogu jer nemaju građevinsku dozvolu. Nažalost, izdavanje građevinske dozvole zahtjeva usvajanje prostornih planova na lokalnoj razini za što postoji određena procedura koja je dugotrajna.
 
HSLS smatra da bi izdavanje privremenih riješenja donijelo višestruku korist u kvalitetnoj evidenciji iznajmljivača i smještajnih kapaciteta, te boljoj naplati obveza za Turističku zajednicu, a time i grad, te Ministarstvo financija.