Županijska organizacija Hrvatske socijalno liberalne stranke KZZ održala je u 02. travnja 2019.g. u Klanjcu radni sastanak u vezi predstojećih izbora za europski parlament, te pripreme ogranaka za skupštine i izbornu skupštinu županijske organizacije.

Radnom sastanku prisutan je bio g. Žarko Katić, Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova  i stranački dužnosnik koji je članove ogranaka informirao o pripremama za euro izbore, kao i o dosadašnjim aktivnostima stranke, te je odgovarao na pitanja članova o aktualnostima.

HSLS posebno veseli što je u stranku pristupila je gđa Lidija Jurak dosadašnja nezavisna vijećnica u općini Zagorska Sela, te novost što mandat vijećnika HSLS ima i u općini Desinić sa g. Božom Matošecom.

Na radnom sastanku, posebno je izraženo zadovoljstvo inicijativom načelnika općine Dubravica g. Marina Štritofa o obnovi željezničke pruge na relaciji Savski Marof – Klanjec. HSLS Krapinsko-zagorske županije dalje potpunu podršku takvoj inicijativi, smatrajući da bi otvorenjem pruge ovaj nerazvijen kraj  gospodarski oživio, a građanima uvelike pomogao u putovanju prema gradu Zagrebu gdje su mnogi zaposleni. Otvaranje pruge znači gotovo apsolutnu prometnu povezanost i zaustavilo bi iseljavanje građana sa ovog područja prema Zagrebu i šire.  

Pruga koja je zatvorena za promet daleke 2000. godine i koja se nije obnavljala po izjavama odgovornih iz bivše vlasti jer je između ostaloga granični problem i da bi njezina obnova mogla započeti tek po ulasku Republike Hrvatske u Schengenski prostor (čime bi bila ukinuta granična kontrola između Hrvatske i Slovenije), je u potpunosti netočna. Željeznička pruga između Harmice i Klanjca, sada je sasvim jasno vidljivo , a bilo je i u ono vrijeme, u potpunosti je na hrvatskom teritoriju i nije niti u jednom svom dijelu ograđena žicom od strane Slovenije, čime je pravna jurisdikcija na ovim teritorijem neupitna, a samim time i njena obnova. 

Apeliramo na sve čimbenike u izvršnoj vlasti kao i na Hrvatske željeznice – Infrastrukturu d.d. da se krene sa obnovom pruge i time pomogne u oživljavanju ovoga dijela naše domovine.