01. Otvaranje 19. sabora HSLS-a

02. Izviješće Verifikacijske komisije

03. Usvajanje Poslovnika 19. sabora HSLS-a

                  1. Usvajanje Dnevnog reda

                  2. Imenovanje Radnog predsjedništva

                  3. Imenovanje ostalih radnih tijela 19. sabora HSLS-a

                              a) Zapisničara i zamjenika zapisničara

                             b) Komisije za pritužbe

                             c) Izborne komisije

                  4. Izvješća

                              a) Predsjednika HSLS-a

                             b) Predsjednika Nadzornog odbora

                              c) Predsjednika Statutarne komisije

                  5. Rasprava po izviješćima

                  6. Izbori za dužnosti i članstvo u tijelima HSLS-a

                             a) Izviješće Kandidacijske komisije

                             b) Predstavljanje kandidata

                             c) Provođenje izbora

Pauza za glasovanje i ručak

7. Izviješće Izborne komisije

8. Zaključna riječ Predsjednika

Darinko Kosor, v.r.

Predsjednik HSLS-a