libseen zagreb2U Zagrebu se od 7.-9. studenog održala konferencija lidera liberalnih stranaka jugoistočne Europe – LIBSEEN na kojoj je Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku predstavljala potpredsjednica HSLS-a, dr Linda Rossini Gajšak.

Najvažnije teme konferencije bile su aktualna geopolitička situacija u Južnoistočnoj Europi s posebnim akcentom na procese priduženja Europskoj uniji i novu platformu proširenja EU.

Sudionici konferencije bili su uz dužnosnike liberalnih stranaka Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija), i pojedini zastupnici liberalnih stranaka regije u Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima, predstavnici Friedrich Naumann zaklade, NDI-a, Europskog liberalnog foruma i nizozemskih liberalnih stranaka VVD i D 66. Od ostalih tema dominirala je rasprava o budućnosti liberalizma u regiji te pripreme za nadolazeći ALDE kongres u Lisabonu.