[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Instituacionalni okvir” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo za objedinjavanje poslova zaštite okoliša, zaštite prirode zaštite voda i prostornog uređenja u okviru jednog resornog Ministarstva;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Zakonodavni okvir” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za nadopunu zakonodavnog okvira kojim će se  urediti gospodarenje opasnim otpadom i sanacija opasnim otpadom onečišćenih lokacija tzv. „crne točke“;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Suradnja s zainteresiranom javnošću” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za partnerski odnos s zainteresiranom javnošću koja treba biti uključena u procese odlučivanja kroz javnu, transparentnu i stručnu raspravu;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Administrativni kapaciteti” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za povećanje kompetencija administrativnog osoblja nadležnog Ministarstva za provedbu učinkovitih i stručnih nadzora postupaka vezanih za ishođenje svih oblika dozvola i rješenja kao i u dijelu praćenja i pružanja potpore projektima koja se finaciraju iz EU fondova;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Klimatske promjene” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za razvoj gospodarstva koji će biti prilagođen srednjoročnim i dugoročnim ciljevima koji se odnose na dogovorene kvote smanjivanje emisija stakleničkih plinova na globalnoj razini kroz izradu strateških dokumenata prvenstveno u energetskom sektoru, usklađenih s strategijom niskougljičnog razvoja;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za poticanje povećanja energetske učinkovitosti postojećih građevina i povećanje udjela obnovljivih izvora energije kroz iskorištavanje hidropotencijala, energije vjetra, sunca i biomase;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Zaštita zraka” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za uspostavu racionalne i efikasne državne i lokalne mrežu za praćenja kvalitete zraka sa posebnim naglaskom na praćenje pozadinskih i prekograničnih onečišćenja te onečišćenja iz prometnog sektora kako bi rezultati mjerenja mogli biti relevantna osnova za propisivanje odgovarajućih mjera zaštite zraka;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Vodno gospodarstvo resursi” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za dostupnost, stabilnost i priuštivost vodoopskrbnog sustava pitkom vodom te se protivimo privatizaciji vodnih resursa i firmi koje se bave djelatnostima vodoopskrbe;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Gospodarenje otpadom” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za primjenu novog ekonomskog modela gospodarenja neopasnim otpadom uspostavom tzv. kružnog gospodarstva, izradu planskih i strateških dokumenta prilagođenih ovom modelu uz uvažavanje naših specifičnosti, ekonomskih mogućnosti i gospodarskih interesa;[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Zaštita prirode” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Zalažemo se za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode iz Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode te objedinjeno upravljanje zatićenim prirodnim područjima.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]