Poštovani gospodine Ministre, 

u svim Vašim javnim nastupima pozivate se na poštivanje zakona i hvalite se uvođenjem reda u, kako Vi kažete „močvaru“, ali nažalost ne vidite ili ne želite vidjeti što Vam se događa ispred nosa tj. u Hrvatskoj zakladi za znanost kojoj je Vaše ministarstvo proslijedilo milijune za istraživačke projekte iz proračuna RH. 

Znate li (a trebali biste) kako ta Zaklada provodi otvorene natječaje za projekte koje financiraju građani i građanke Republike Hrvatske? 

U Hrvatskoj zakladi za znanost u tijeku su natječaji za Uspostavne istraživačke projekte i Istraživačke projekte u kojima je propisano sljedeće: Sva prijavna dokumentacija projektnih prijedloga podnosi se na engleskom jeziku“. Iznimno, uz obrazloženje za projektne prijedloge iz humanističko znanstvenog područja moguće je dodatno, uz prijavu na engleskom jeziku, dostaviti i prijavu na hrvatskom jeziku.“ Time je Hrvatska zaklada za znanost povrijedila članak 5. Ustava RH („Svatko je dužan držati se Ustava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.“) i članak 12.(„U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.“). Svaki građanin jednim klikom na www.hrzz.hr može se uvjeriti da Hrvatska zaklada za znanost krši oba članka Ustava te ste kao Ministar, koji je položio prisegu da će se držati Ustava i zakona RH, dužni odmah zatražiti povlačenje natječaja Hrvatske zaklade za znanost koji su u tijeku. 

Ukoliko to ne učinite podnijeti ćemo Ustavnom sudu Prijedlog za ocjenu ustavnosti rada Hrvatske zaklade za znanost i natječaja koji su raspisani, a Vas ćemo smatrati ministrom koji se ne drži svoje prisege. 

 

Za HSLS

Dorica Nikolić,v.r.
politička tajnica