U subotu 25. veljače 2012. godine u dvorani Društvenog doma Rajić održana je Osnivačka skupština Mjesnog Ogranka Hrvatske socijalno-liberalne stranke Rajić, na kojoj je za predsjednicu izabrana gospođica Josipa Lovričić dok je za tajnicu izabrana gospođica Maja Ciprijanović koje su se nazočnima na ukazanom povjerenju i zahvalile.

Na kraju Osnivačke skupštine Predsjednik Ogranka HSLS-a Novska gospodin Vlado Klasan čestitao je izabranom vodstvu na izboru koji nije samo privilegij već i naporan rad na jačanju i ostvarivanju programskih ciljeva Hrvatske socijalno-liberalne stranke.

Političke stranke Republici Hrvatskoj a tako i na lokalnoj razini prolaze teške trenutke, istupanje članstva iz stranaka pa čak i raskole unutar stranki.Zahvaljujući marljivosti i motivom članova i vodstva, da se u našem gradu stvore uvjeti za život dostojan čovjeka, Ogranak Hrvatske socijalno-liberalne stranke Novska povećava svoje članstvo koje ovog trenutka broji 521 aktivnog člana i nastavlja sa osnivanjem Mjesnih ogranaka na području Grada.

Izrazio je i zadovoljstvo zbog velikog broja nazočnih, posebno mladih, na Osnivačkoj skupštini 14. mjesnog ogranaka Hrvatske socijalno-liberalne stranke na području Grada Novske te pozvao simpatizere, građane Grada Novske, Općine Jasenovac i Općine Lipovljani da se aktivno uključe u rad i pristupe Ogranku Hrvatske socijalno-liberalne stranke.