Oluja je hrvatska svetinja, trenutak kada je Hrvatska oslobođena od okupacije Srbije i JNA. Kao čovjeku drago mi je da nije bilo puno žrtava jer svaka žrtva je nečiji otac ili majka, nečije dijete.

Nakon što ovih dana vidimo da u Srbiji žele krivotvoriti povijest dodatno treba obilježavati Oluju radi naše djece, da se ne zaboravi istina, sa svim našim hrvatskim građanima bez obzira na nacionalnost koji vole svoju domovinu. 

 

Predsjednik HSLS-a
Darinko Kosor, v.r.