sipraga1
Dana 24. travnja 2012. godine u Zagrebu HSLS je organizirao Okrugli stol na temu: “Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju”. Okruglim stolom je moderirao prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Savjeta za obrazovanje, znanost i šport HSLS-a GO Grada Zagreba i član Središnjeg vijeća HSLS-a.

Skupu se, nažalost, nisu odazvali predlagaći Zakona – predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – ministar doc. dr. sc. Željko Jovanović i pomoćnik ministra prof. dr. sc. Saša Zelenika, niti su poslali svoje zamjene.

Na Skupu su uvodno govorili: prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik Rektorskog zbora; akademik Ivica Kostović, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske zaklade za znanost; prof. dr. sc. Gordan Lauc, član Nacionalnog vijeća za znanost; prof. dr. sc. Marko Jelić i prof. dr. sc. Žarko Nožica, predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola; prof. dr. sc. Igor Radeka i Vilim Ribić, predstavnici Sindikata znanosti; prof. dr. sc. Lada Čale Feldman, predstavnica sindikata Akademska solidarnost; prof dr. sc. Damir Hršak, Hrvatski laburisti i dr. sc. Danko Dežđek iz HSS-a.
U raspravi koja je uslijedila još su sudjelovali: Damir Matković, predsjednik Hrvatske zajednice pučkih otvorenh učilišta; prof. dr. sc. Nikola Đaković i doc. dr. sc. Mario Gabrićević, Sindikat znanosti; Dorica Nikolić i Boris Savić, HSLS, i znanstvene novakinje Fakulteta kemijskog inženjerstva iz Zagreba.

Sudionici skupa su se složili da: 1) predložene promjene nemaju za cilj cjelovito poboljšanje funkcioniranja sustava u njegovim različitim potrebama, dimenzijama i funkcijama, već je većina promjena motivirana ciljem racionalizacije sustava i ušteda u Proračunu; 2) prijedlog izmjena i dopuna Zakona o znanosti i visokom obrazovanju zahvaća neka područja potrebna za preuređenje sustava, ali ne i ona najvažnija, kao što su npr. pitanje učinkovitog upravljanja sustavima znanosti i visokog obrazovanja i besplatno studiranje.

Predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola posebno su naglasili da su stručni studiji, a samim tim i studenti te nastavnici stručnih studija u nepovoljnom financijskom i pravnom položaju naspram onih u sveučilišnom sustavu, a ponuđena rješenja idu u smjeru koji dovodi do daljnje marginalizacije ovog najbrže rastućeg segmenta obrazovanja (u razdoblju od 2007-2011 g. broj studenata se povećao za dvostruko i sada ih ima oko 38.000 na 42 ustanove). Protive se samo jednom Nacionalnom vjeću te predlažu i treče: Nacionalo vijeće za tehnologiju.

Hrvatski laburisti se slažu sa sindikatom Akedemska Solidarnost koja predložene zakonske intervencije u potpunosti odbacuje, jer ih drže jedino kao pripremu terena za donošenje paketa zakona koji će se u većini rješenja minimalno razlikovati od odbačenih “Fuchsovih” zakona, a biti posve sukladni s njihovom osnovnom intencijom.

HSS se zalaže za bolje definiranje statusa novaka i njihove daljnjeg finaciranja te upozorava na drastično smanjeno finaciranje znanstvenih projekata.

Sindikat znanosti smatra nužnim temeljite promjene u sustavu. Upozorava da će većina ovih promjena biti nekonzistentna i teško ostvariva u okolnostima neuređenog sustava. Naime, bez uspostave hijerarhije ovlasti i odgovornosti u sustavu, bez vezivanja financiranja za kvalitetu izvedbe, ovakve promjene sudarat će se s nizom teškoća.

Predsjednik savjeta:
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

GALERIJA SLIKA

sipraga2

sipraga3

sipraga4

sipraga5

sipraga6

sipraga7

sipraga8

sipraga9

sipraga10