ZAGREB- U utorak, 22. studenoga 2011. godine u HSLS-u je održan Okrugli stol: “Obrazovanje i znanost, poticaj gospodarskom razvoju Hrvatske”. Na njemu su sudjelovali Zvonko Laktašić, predsjednik Sindikata hrvatskih učitelja; Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama; Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja;  Vitomir Tafra, predsjednik Obrazovne grupe “Zrinski” (HUP); Damir Matković, predsjednik Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta; dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske; prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, predsjednik Udruge za slobodu rada u znanosti i visokom obrazovanju i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a moderirali su ga Dorica Nikolić, politička tajnica HSLS-a i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, član središnjeg Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu HSLS-a.

Nakon uvodnih izlaganja i rasprave koja je uslijedila donijeti su sljedeći zaključci:

1.Promjene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju te znanosti neophodne

2.Cilj učenja mora biti stjecanje znanja i vještina, a ne ocjena

3.Uspostaviti sustav vanjskog vrednovanja osnovnoškolskog obrazovanja; primjerice, jedna od mogućnosti je i „mala matura“

4.U strukovnom obrazovanju neophodno je donijeti Strategiju i programe koji moraju biti u skladu s potrebama tržišta rada

5.Uvesti učenje i osposobljavanje za poduzetništvo kao ključne kompetencije u sve oblike obrazovanja- od vrtića do visokog obrazovanja

6.Uvesti oblike obrazovanja na fakultetima koji će završenim studentima,temeljnih znanja, dati vještine potrebne za izravno uključivanje u gospodarstvo – posebice ono koje svoju proizvodnju temelji na istraživanjima i razvoju novih proizvoda

7.Inovacije i transfer tehnologije mora postati treća misija sveučilišta

8.Nužne su promjene zakona o znanosti i visokom obrazovanju koje moraju biti donijete 2012. godine, u suradnji sa sindikatima, HUP-om te ostalim sudionicima u visokom obrazovanju i znanosti

9.Politiku obrazovanja odraslih, odnosno, cjeloživotno učenje, prihvatiti kao jedan od ključnih uvjeta razvoja konkuretnog gospodarstva

10. 10. U interesu razvoja Hrvatske politika mora stvoriti ozračje i okvir kako bi obrazovanje i znanost mogli odgovoriti na izazove budućnosti i biti poticaj razvoju gospodarstva, kao i cjelokupnog društva