Dana 27.06.2020. godine u Kutini je održana Izborna skupština HSLS-a Sisačko – moslavačke županije.

Za predsjednika Županijskog vijeća HSLS-a Sisačko-moslavačke županije izabran je Davor Kljakić.

Za potpredsjednike Županijskog vijeća izabrani su Melita Lončarić Biškup, Gordana Olah, Marija Starčević i Miljenko Žamarija.

Za rizničara izabrana je Dubravka Šebek, a za tajnika Matija Podoreški.

Novom vodstvu HSLS-a Sisačko-moslavačke županije želimo puno uspjeha u daljnjem radu!