HSLS Grada Zagreba u subotu, 14. travnja 2018. godine održao je 15. Izbornu skupštinu,  na kojem su delegati Zagrebačkih ogranaka izabrali novo vodstvo GO HSLS-a. Za predsjednika je izabran Vladimir Andrić, za potpredsjednike Darko Klasić, Miroslav Polovanec, Mario Samodol i Kristijan Jelić,  tajnik GO HSLS-a Grada Zagreba postao je Mirko Budiša i rizničarka Ines Rudelić.

Novi predsjednik HSLS-a Grada Zagreba Vladimir Andrić nakon imenovanja zahvalio se na ukazanom povjerenju i obećao da će biti predsjednik koji će spajati  17 zagrebačkih Ogranaka,  i svatko tko prihvati da se aktivno uključi imat će mogućnost da utječe na odluke od malih komunalnih akcija pa do odluka na razini grada .
Iskoristio je priliku i pozvao okupljene članove HSLS-a da zajedno  izgrade novi  zagrebački HSLS kao središte novih inicijativa, ideja i modernizacije stranačkog života koji će služiti interesima građana, te da zadatak zagrebačkog HSLS-a u vremenu koje dolazi mora biti poboljšanje kvalitete života građana Zagreba.

Članovi Gradskog vijeća:
–    Zoran Buljević
–    Biserka Pekčec
–    Marijan Kotarac
–    Damir Perica
–    Tomislav Kolačny
–    Josip Šestak
–    Viliem Thur
–    Ivana Mohorko
–    Hano Uzeirbegović
–     Vlado Gazdek
–     Dragutin Roginić

Gradski nadzorni odbor:
–    Marija Gumhalter
–    Andrea Ceranac
–    Mario Lucijetić
–    Erika Jurković
–    Pejo Spajić

Gradska statutarna komisija:
–    Ada Božinović Srđenović
–    Kata Žaper
–    Irina Jozić
–    Tatjana Lukač
–    Darko Paležac