pozegamajer
Na izbornoj skupštini Hrvatsko socijalno-liberalne stranke ogranka Požega, koja je održana u petak 27.04.2012. godine (s početkom u 18,00 sati u maloj Županijskoj vijećnici) izabrano je novo vodstvo te je usvojen okvirni program kao temelj za izradu programa za lokalne izbore 2013. godine.

 

Na samom otvaranju skupštine, Povjerenik za Grad Požegu Daniel Majer je istaknuo da su neki članovi stranke otišli, ali da se je više od 80% članstva izjasnilo da i dalje želi biti članovima HSLS-a. Međutim, iz objektivnih i subjektivnih razloga skupštini nisu mogli prisustvovati, ali kada se promjeni politička klima ti članovi sigurno će se u stranci opet ponovno aktivirati. Uz to, u stranku se učlanilo nekoliko novih mladih članova.

 

Skupu se obratio potpredsjednik stranke Miroslav Venus (iz Slatine) koji je istaknuo kako je stranka osvojila na prošlim parlamentarnim izborima veliki broj glasova i bila je četvrta stranka što će sigurno doći do izražaja na lokalnim izborima koji će uskoro doći. Unaprijed je čestitao budućem vodstvu i izrazio zadovoljstvo što je u stranci veliki broj mladi ljudi i siguran je da takav HSLS ima budućnost.

 

Tajnim glasovanjem jednoglasno je za predsjednika izabran Daniel Majer (24) koji je do sada obnašao dužnost predsjednika županijske mladeži, ali i koji je potpredsjednik mladeži HSLS-a na nacionalnoj razini. Inače student prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Za potpredsjednike su izabrane:

Gospođa Snježana Mršić, dugogodišnja članica stranke.

Marijana Ereiz, studentica građevine u Zagrebu.

Izabela Suton, studentica upravnog prava u Požegi i predsjednica požeškog MHL-a.

Za tajnika je izabran gospodin Ante Budimir, dugogodišnji član stranke.

Za rizničara je izabrana Valentina Pilaš, studentica računovodstva u Požegi.

Za članove izvršnog odbora ogranka izabrani su gospodin Tomislav Martinčić, inače županijski vijećnik HSLS-a, Daria Gvozdanović i Dalibor Gvozdanović.

Za članove nadzornog odbora ogranka izabrani su Branko Kindl, Vesna Majer i Ana Marić.

 

 

 

Novoizabrani predsjednik Daniel Majer obratio se članovima skupštine, zahvalio se na danom povjerenju te istaknuo zadovoljstvo što su na druge dužnosti izabrani mladi članovi stranka i to većinom žene. Istaknuo je da je njegov moto da „na mladima svijet ostaje“. Napomenuo je da čelnici mnogih političkih stranaka na tiskovnim konferencijama govore kako će dati priliku mladima, a da su HSLS-ovci izabrali mlade na najviše stranačke dužnosti. (*Sam Daniel je vjerojatno najmlađi predsjednik neke političke stranke.*)

 

Istaknuo je nadu da će tu mladost i energiju i birači prepoznati! „Možda će misliti da smo premladi, ali mi ćemo im pokazati da smo ne samo mladi i obrazovani, nego i sposobni ponuditi kvalitetna rješenja za gradske probleme. Siguran sam da će svi oni birači koji ne biraju po inerciji još od 1945. god. na idućim lokalnim izborima glasovati upravo za nas i tako dati mladima priliku da sami odlučuju kakvu budućnost hoće.“, zaključio je Daniel te ukratko predstavio okvir programa koji je kasnije u bitnim svojim dijelovima i usvojen.

 

Pet je točki kostura tog programa.

 

1. točka

se odnosi na modernizaciju gradske uprave koja mora biti partner građanima i ustrojena po načelima kakve poznaje Europska unija.

 

2.  je racionalnije trošenje gradskog novca:

Skoro 30% proračuna ide na plaće, preko 35% troši se za materijalne rashode poslovanja, 10% troši se za „ostale troškove“, 20% uglavnom se troši za donacije udrugama građanima, na razne socijalna davanja bez jasnih kriterija i na razno – razne manifestacije, a samo manji dio za komunalnu infrastrukturu što je zapravo svrha postojanja lokalne samouprave. Racionalizacijom mora se postići da 40% sredstava na investiranje.

 

3. Gospodarski razvoj Požege:

Grad, osim što mora biti servis građanima, mora biti i od velike pomoći gospodarstvu i to prije svega kroz izgradnju poduzetničke zone, oslobođenja plaćanja većeg djela komunalne naknade i doprinosa, kroz porezna rasterećenja i subvencije za zapošljavanje, kroz subvencioniranje kamata na kredite za obrtnike i male poduzetnike i slične uspješne programe koji se uspješno provode u mnogim gradovima.

 

4. Konkretne kapitalne projekte:

a)     Rekonstrukcija Trga Sv. Trojstva i Trga Sv. Terezije kroz bespovratna sredstva EU, od RH i međunarodnih organizacija za zaštitu kulturnih dobara.

b)     Izgradnja nove tržnice osnivanjem prava građenja na zemljištu Grada i raspisivanjem natječaja za privatne investitore koji bi 30 godina upravljali tržnicom, a nakon 30 godina objekt postaje vlasništvo Grada.

c)      Izgradnja garaže za parkiranje na način da se pronađe koncesionara koji bi umjesto koncesijske nakade u razdoblju od 20 godina izgradio garažu na mjestu današnje tržnice, a nakon isteka roka nekretnina bi postala vlasništvo Grada uz tržišnu naknadu.

d)     Izgradnja dječjeg vrtića.

 

5. Programi za mlade:

Za mlade se u posljednjih 10 godina nije ništa napravilo! Nema nikakvih poticaja za zapošljavanje mladih; nema sustavne brige, o usmjerenju mladih na fakultete deficitarnih zanimanja kroz veće stipendije i sl.; nema subvencioniranja pripravničkog staža; nema programa da se mlade uključi u zbivanja u gradu, barem kroz Savjet mladih; nema ulaganja u sport, u infrastrukturu (dvorane, škole, vrtić). Mladi su budućnost i treba ih im omogućiti uvjete da u Požegi žive, a ne da masovno odlaze!

 

Posebno je naglasio da je cilj programa racionalnije trošenje proračunskog novca i zaokret u politici Grada. Iz Grada koji brine o svojim građanima kroz socijalne programe (što je zapravo isprika za kupovina glasova) u Grad koji brine o građanima prije svega ulaganjem u investicije, gospodarstvo i mlade.

 

„Ne želim da lažemo birače. Pred njih ćemo izaći samo s onim idejama za koje znamo da postoji načina da se njihova realizacija pokrene u jednom mandatu. Sve nabrojane ideje postupno ćemo iznijet javno i biti će nam drago ako sadašnja vlast ih odmah prihvatit. Mi ćemo na tim idejama ustrajati bez obzira tko bio gradonačelnik i koliko mi vijećnika imali, a nadam se da ćemo imati što više, jer tako ćemo naše ideje lakše pretočiti u djelo.“, zaključio je Daniel, a skupština je nakon rasprave u bitnome prihvatila ovaj prijedlog.