Održana Izborna skupština HSLS-a Oprisavci 20.4.2011.

oprisavciU ponedjeljak, 11. travnja održana je redovita izborna Skupština HSLS-a Ogranak Oprisavci.

Za novog (starog) predsjednika Ogranka izabran je Matko Botica, za podpredsjednika Goran Mirković, tajnika Petar Mirković, rizničara Željko Rukavina, za članove Izvršnog odbora Ogranka: Marica Botica, Denis Mikolčević, Vinko Mikolčević, Ivan Stanišić i Tomislav Šulc.
Izabrano je i tri člana Nadzornog odbora Ogranka u sastavu: Evica Babić, Ivan Botica i Manda Vuković.