Održana Izborna skupština HSLS-a Brodski Stupnik 25.5.2011.

brodski stupnikU utorak, 24. svibnja 2011. održana je izborna Skupština HSLS-a Ogranka Brodski Stupnik. Za novog predsjednika izabran je Dario Kozarić, za potpredsjednike Roka Pintar i Zlatko Tomić (dosadašnji predsjednik Ogranka), za tajnika Duško Salamurović, za rizničara Mario Zupčić, a izabrano je i sedam članova Izvršnog odbora: Denis Ferić, Melita Kozarić, Antun Medved, Helena Pemper, Đurđica Medved, Karmela Pintar i Tomislav Sekulić. Izabran je i Nadzorni odbor Ogranka u sastavu: Tihomir Despotović, Saša Pemper i Irena Perković.