ZAGREB 16.-17. travnja 2011. „Napredni politički marketing i internet”, naziv je seminara koji je HSLS, u suradnji sa Zakladom Friedrich Naumann (FNSt) i Europskim liberalnim forumom (ELF) – asocijacijom europskih liberalnih zaklada održan 16. i 17. travnja 2011. godine u Zagrebu, u Hotelu „International“.

Oko 30-ak HSLS-ovaca pratilo je predavanja stručnjaka za komunikaciju Tonia Richarda Crisollia iz Njemačke, project managera FNST-a te Igora Ostrowskog iz Poljske, stručnjaka za uporabu društvenih mreža koji je bio angažiran u nevladinoj organizacija Project: Polska.

Seminaru su prisustvovali i gospođa Susanne Hartig, izvršna direktorica ELF-a i dr. Christian Christ-Thilo, voditelj projekta Zaklade Friedrich Naumann za Zapadni Balkan.

Kroz seminar i praktične primjere sudionici su dobili uvid u osnovne alate za provođenje online kampanje i važnost korištenja društvenih mreža.
Toni Crisolli proveo je sudionike kroz teoretski dio znanja i vještina potrebnih za postavljanje uspješne web 2.0 strategije. Prikazao je kolike mogućnosti pruža upotreba novih tehnologija te koliko je bitno da one postanu dijelom cjelokupne kampanje.

Igori Ostrowski je kroz praktičan primjer projekta Polska pokazao kolike su mogućnosti za razvoj komunikacije sa ciljanom publikom putem interneta koristeći besplatne (open source) alate.

Od 2006. godine udio internet komunikacije je povećan u odnosu na klasični politički marketing nekoliko puta. Ovaj jeftin, svima dostupan kanal postao je najbrži i najefikasniji način približavanja građanima te je modernu političku komunikaciju nemoguće zamisliti bez internet i mobilnih kanala kao sto su web stranice, blogovi, Facebook, Youtube, Twitter, aplikacije na mobilnim telefonima i sl.

Društvene mreže i online komunikacija dio su komunikacijske evolucije koja je proces koji se ne smije ignorirati jer sastavni dio života birača, a samim time mora postati jedan od glavnih fokusa i svim onim strankama koje žele imati dvosmjernu komunikaciju sa biračima.

Kako je to izgledalo na seminaru pogledajte u galeriji.