U subotu, 18. veljače u Zagrebu, održan je 17. Sabor Hrvatske socijalno-liberalne stranke.


Predstavljamo izborne rezultate:

Izabrani kandidat za predsjednika HSLS-a

 1. Darinko Kosor

 

Izabrani kandidati za potpredsjednice/potpredsjednike HSLS-a

 1. Linda Rossini Gajšak

 2. Dragutin Kranjčec

 3. Dario Hrebak

 4. Miroslav Venus

 

Izabrani kandidati za članice/članove Nadzornog odbora HSLS-a

 1. Ivan Pulić

 2. Ivan Pogačić

 3. Damir Lujanac

 4. Marina Cutvarić

 5. Zvonko Lijić

 

Izabrani kandidati za članice/članove Statutarne komisije HSLS-a

 1. Kristina Nuić Prka

 2. Ivana Jagurinac

 3. Alen Lochert

 4. Dragica Jagec

 5. Viktor Šarić

 

Izabrani kandidati za članice/članove Središnjeg vijeće HSLS-a

 1. Josip Budimir

 2. Dina Lacko

 3. Zlatko Aga

 4. Renata Šeperić Petak

 5. Patricija Jureško Perović

 6. Marija Starčević

 7. Dragica Ratković

 8. Jasminka Kremer

 9. Nino Balen

 10. Kornela Paunović

 11. Ljiljana Nekić

 12. Tonći Blažević

 13. Marija Karlovčan-Subić

 14. Maja Mlađen

 15. Ivan Jenkač

 16. Ivan Cipriš

 17. Kristijan Jelić

 18. Ivica Kosor

 19. Ljubomir Jelić

 20. Željko Komadina

 21. Tatjana Kovač

 22. Franjo Makovec

 23. Davor Bišćan

 24. Miljenko Šimpraga

 25. Nenad Panian

 26. Miljenko Žamarija

 27. Stjepan Lončar

 28. Zdravko Nikšić

 29. Goran Cupek

 30. Goran Ducić

 31. Grgur Jurković

 32. William Vigini

 33. Marijan Šabić

 34. Mladen Vidić

 35. Zoran Vidas

 36. Tomislav Domjanić

 37. Stjepan Jakuš

 38. Branko Radačić

 39. Tomislav Sošić

 40. Dragutin Belavić

 41. Katarina Belović

 42. Marko Klanac

 

Izabrani kandidati MHL-a za članice/članove Središnjeg vijeća HSLS-a

 1. Dubravka Gromača

 2. Filip Ćurko