Predsjednik HSLS-ovog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mirko Budiša uputio je u ime Odbora primjedbe na nacrt Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016-2022.

Odbor jpgHrvatska je u situaciji da ovaj Plan mora usvojiti do kraja godine kako nebi izgubili 475mil. EUR iz EU fondova. Zbog toga je njegovo donošenje nacionalni interes i ne treba ga „rušiti“ zbog njegovih stručnih, proceduralnih ili metodoloških nedostataka. Smatramo da će zbog njih  Plan ionako doživjeti izmjene za 1-2 godine, te pozivamo  javnost da uputi svoje prijedloge koji bi mogli biti korisni pri kasnijim izmjenama i dopunama Plana. Sa stručne strane najviše zamjeramo što Planom nisu obuhvaćene sve vrste otpada i što su za otpadni mulj, proizvodni neopasan i opasan otpad, dane načelne mjere odnosno treba ih tek propisati. Gospodarenje komunalnim otpadom nije analizirano kroz glavne segmente sustava od prikupljanja, transporta, obrade pa do zbrinjavanja i recikliranja. Plan je trebao dati rješenja koja uvažavaju naše geografske, demografske, gospodarske, financijske i druge posebnosti. Ove segmente sustava nije moguće posložiti na isti način u svim dijelovim Hrvatske. Smatram da se treba kroz anketiranje građana, ustanoviti njihova  spremnost na odvojeno prikupljanje, utvrditi njihov preferirani način odvajanja i prikupljanja, zainteresiranost za kućno kompostiranje i sl te takve stavove ugraditi kroz mjere u Plan. U izradu Plana je trebalo doslovno uključiti i gospodarstvo da se sagledaju njihove potrebe i interesi jer je njihov angažman ključan za uspostavu cirkularne ekonomije. Uvažavajući preuzete obveze prema EU, takvim bi pristupom možda dobili realniji skup mjera, lakše provediv i troškovno prihvatljiviji sustav gospodarenja otpadom na razini lokalnih i regionalnih samouprava.