Politika zaštite okoliša

Facebooktwitter

Instituacionalni okvir

Zalažemo za objedinjavanje poslova zaštite okoliša, zaštite prirode zaštite voda i prostornog uređenja u okviru jednog resornog Ministarstva;

Zakonodavni okvir

Zalažemo se za nadopunu zakonodavnog okvira kojim će se  urediti gospodarenje opasnim otpadom i sanacija opasnim otpadom onečišćenih lokacija tzv. „crne točke“;

Suradnja s zainteresiranom javnošću

Zalažemo se za partnerski odnos s zainteresiranom javnošću koja treba biti uključena u procese odlučivanja kroz javnu, transparentnu i stručnu raspravu;

Administrativni kapaciteti

Zalažemo se za povećanje kompetencija administrativnog osoblja nadležnog Ministarstva za provedbu učinkovitih i stručnih nadzora postupaka vezanih za ishođenje svih oblika dozvola i rješenja kao i u dijelu praćenja i pružanja potpore projektima koja se finaciraju iz EU fondova;

Klimatske promjene

Zalažemo se za razvoj gospodarstva koji će biti prilagođen srednjoročnim i dugoročnim ciljevima koji se odnose na dogovorene kvote smanjivanje emisija stakleničkih plinova na globalnoj razini kroz izradu strateških dokumenata prvenstveno u energetskom sektoru, usklađenih s strategijom niskougljičnog razvoja;

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Zalažemo se za poticanje povećanja energetske učinkovitosti postojećih građevina i povećanje udjela obnovljivih izvora energije kroz iskorištavanje hidropotencijala, energije vjetra, sunca i biomase;

Zaštita zraka

Zalažemo se za uspostavu racionalne i efikasne državne i lokalne mrežu za praćenja kvalitete zraka sa posebnim naglaskom na praćenje pozadinskih i prekograničnih onečišćenja te onečišćenja iz prometnog sektora kako bi rezultati mjerenja mogli biti relevantna osnova za propisivanje odgovarajućih mjera zaštite zraka;

Vodno gospodarstvo resursi

Zalažemo se za dostupnost, stabilnost i priuštivost vodoopskrbnog sustava pitkom vodom te se protivimo privatizaciji vodnih resursa i firmi koje se bave djelatnostima vodoopskrbe;

Gospodarenje otpadom

Zalažemo se za primjenu novog ekonomskog modela gospodarenja neopasnim otpadom uspostavom tzv. kružnog gospodarstva, izradu planskih i strateških dokumenta prilagođenih ovom modelu uz uvažavanje naših specifičnosti, ekonomskih mogućnosti i gospodarskih interesa;

Zaštita prirode

Zalažemo se za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode iz Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode te objedinjeno upravljanje zatićenim prirodnim područjima.

Povezani sadržaj

RAČUNE NA SUNCE!

RAČUNE NA SUNCE!

Na konferenciji za novinare održanoj u srijedu, 11. ožujka 2020. HSLS je najavio da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona po kojem će...