mhl sisakIzabrana je nova ekipa koja će voditi Mlade Hrvatske Liberale Sisačko-moslavačke županije.Članovi Županijskog vijeća
1. Tomislav Antolović; KUTINA
2. Nikolina Fijačko-Filipović; NOVSKA
3. Davor Karolj; KUTINA
4. Zoran Knežević; POPOVAČA
5. Anabela Kos; SISAK
6. Alenka Mencej; NOVSKA 7. Ana-Marija Žamarija; SISAK
8. Boris Hulenić; MARTINSKA VESRIZNIČAR
1. Mihael Pleša; POPOVAČAPOTPREDSJEDNIK
1. Daniel Darapi; POPOVAČA
2. Ivan Grbić; NOVSKA
3. Kruno Križan; KUTINA
4. Slobodan Valent; MARTINSKA VESTAJNIK
Ivan Bodiš; KUTINAPREDSJEDNIK 
Darjan Vlahov; SISAK