koenhagen mhl
Od 9. – 13. svibnja 2012. nacionalni potpredsjednik Mladih hrvatskih liberala Hrvoje Horvat i međunarodna tajnica Marijana Milić, sudjelovali su u radu seminara „European Digital Agenda“, u organizaciji Europskog liberalnog foruma i na izbornom kongresu Mladih europskih liberala, te birali novo vodstvo LYMEC-a. LYMEC je organizacija koja okuplja mlade liberale političkih stranka iz čitave Europe. MHL je punopravan član od prosinca 2007.

Teme o kojima se diskutiralo na samom seminaru bile su vezane za europsku digitalnu agendu, digitalizaciju Europe i sigurnost podataka, a predstavili su ih vrlo značajni gosti kao što su Jasper H. Bojsen iz Microsofta i dr. Leo Baumann iz Nokie. Sudionici seminara također su imali priliku posjetiti danski parlament, a domaćin im je bila mlada zastupnica Liv Holm Andersen (26) iz stranke domaćina Radikal Ungdom.

Za predsjednika LYMEC-a izabran je Jeroen Diepemaat iz nizozemskog JOVD-a. J. Diepemaat naglasio je u svom pobjedničkom govoru: “Lymec je treća po snazi organizacija u Europi koja okuplja preko 50 organizacija članica iz cijele Europe. Voditi takvu političku organizaciju velika je čast, ali i odgovornost, posebno u trenucima eurokrize i jačanja populizma. Svojim radom nastojat ću ojačati liberalnu ideju na europskoj razini”. Također je izabrana i potpredsjednica, Vedrana Gujić iz Hrvatske (HNS), te četiri člana Lymec-ovog ureda, blagajnik i Nadzorni odbor.

Mladi liberali su i u sklopu Kongresa raspravili i usvojili rezolucije na temu ACTA-e, budućnosti Eura, trenutne situacije u Siriji i Bjelorusiji, te spolne diskrminacije.