Potresene i ogorčene zbog obiteljske tragedije u Graboštanima kod Hrvatske Kostajnice, još jednog u strašnom nizu zločina koji su se dogodili zbog nepostojanja sustava, LIBERALKE (Ženska inicijativa HSLS) traže od Vlade RH i resornih Ministarstva da se napokon s punom odgovornošću uspostavi sustav koji će omogućiti dosljednu i pravovremenu zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Tražimo dosljednu provedbu zakona te STVARNU zaštitu žena i djece, kada prijave nasilje i zatraže pomoć.

Ovim putem podsjećamo da zakon predviđa udaljavanje počinitelja nasilja iz doma ali se to u praksi uglavnom ne provodi, osobito ako je nasilnik i vlasnik nekretnine.

LIBERALKE već niz godina ukazuju na problem obiteljskog nasilja te na nedostatak sustava koordinacije između nadležnih institucija u pogledu zaštita života i osiguranja žena i djece.

U sklopu svoga programa „Nasilnike, a ne žrtve u sigurne kuće“ tražimo da se iz doma udalji nasilnik bez odugovlačenja i iznimki, umjesto da se žrtve nasilja dodatno traumatiziraju odvlačenjem u nepoznato i getoiziranje u skloništima.

Budući da se žrtvama ne pruža psihološka i pravna pomoć, te da ne postoje mehanizmi solidarnosti i ohrabrenje kroz ad hoc programe pomoći koji bi bili dostupni odmah, a ne nakon višemjesečnog čekanja rješenja Centra za socijalnu skrb, sve to ukazuje na činjenicu da nedostaje učinkoviti sustav zaštite.

VRH i resorna Ministarstva trebaju se prestati ‘uhodavati’ i uspostaviti učinkoviti sustav koji će spriječiti daljnje zločine, a Hrvatski Sabor u što hitnijem roku ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja – CETS br: 210, čiji postupak ratifikacije je upravo u tijeku.*

 

Renata Šeperić Petak

Predsjednica LIBERALKI