liberalke odgoj_bez_batina
Liberalke BBŽ održale su u subotu, 28. travnja 2012. godine, akciju povodom Dana odgoja bez batina na bjelovarskom gradskom trgu.

Međunarodni dan odgoja bez batina obilježava se 30. travnja, a pokrenula ga je organizacija EPOCH-USA 1998. godine kao inicijativu na globalnoj razini kako bi roditelji i odgajatelji dobili potporu i edukaciju kroz koju mogu naučiti o drugačijim metodama discipliniranja djece u kojima nema tjelesnog ni verbalnog nasilja.

Liberalke BBŽ ovom su akcijom htjele potaknuti roditelje na razmišljanje o odgovornom roditeljstvu i obilježavanjem Međunarodnog dana odgoja bez batina skrenuti pozornost na potrebu ukidanja tjelesnog kažnjavanja djece te pružiti informacije o nenasilnim mogućnostima odgoja.

Svako dijete koje koje je došlo do našeg štanda u pratnji roditelja i pri tom predalo šibu kao znak da su spremni podržati odgoj bez batina, dobilo je mali slatki poklončić.

Liberalke BBŽ zahvaljuju se građanima na velikom odazivu i nadaju se da je svrha akcije prepoznata te da će svakodnevno primjenjivati nenasilne metode odgoja.