lentaMladi hrvatski liberali (mladi HSLS-a) Splitsko-dalmatinske županije osuđuju pokušaj da se u politički život unesu ideološke podjele, čijem smo pokušaju nažalost svjedočili, na izbornoj konvenciji Foruma mladih SDP-a kada se pokušala na krajnje neprimjeren način omalovažiti predsjednička lenta kao simbol hrvatske državnosti pozirajući sa lentom sa zvjezdom petokrakom.

Na taj način otvoreni su novi ideološki sukobi na političkoj sceni koji naše društvo predugo opterećuju. Žalosti nas činjenica da se organizacija mladih SDP-a ne bavi pitanjima mladih poput nezaposlenosti, nego je opterećena ideološkim temama, fašistima i komunistima, 41. i 45. godinom i slično dokazujući kako se u političkom smislu nisu udaljili od svojih političkih prethodnika, baštinika komunističkog totalitarizma.

Mladi HSLS-a podržavaju antifašizam i njegove vrijednosti, činjenicu da su mnogi naši građani sudjelovali u antifašističkoj borbi koja je vratila Dalmaciju pod teritorijalni integritet Hrvatske, ali kao liberali želimo jasno razgraničiti antifašizam i totalitarni komunistički režim kojeg se nažalost mladi SDP-ovci i danas teško odriču. Izgleda da je Ivo Josipović bio u pravu – SDP-u spasa nema!