Dana 10. prosinca 2013. godine, ministar Jovanović dostavio je javnim visokim učilištima Plan prijedloga zapošljavnja na Sveučilištima kojim ih upućuje na potrebu ishođenja suglasnosti od Ministarstva prije raspisivanja natječaja za napredovanja, odnosno zapošljavanja. Izmeđuostalog, ministar Jovanović neće odobriti raspisivanje natječaja za napredovanje koje uslijed izmjene srukture radog mjesta utječe na povećanje ukupnog izdvajanja za sredstva za plaće zaposlenika.

HSLS se oštro protivi uputi ministra, jer će njene posljedice dugoročno biti pogubne za sustav visokog obrazovanja i znanosti.

HSLS upozorava da će sukladno ovoj uputi u naredne tri-četiri godine nekoliko stotina asistenata i znanstvenih novaka nakon obranjenih doktorata, završiti na cesti. Naime, po obranjenom doktoratu asistenti i znanstveni novaci stječu mogućnost napredovanja u višeg asistenta i dobivanja veće plaće koja će povećati ukupnu masu sredstava za plaće. No, ministar, sukladno svojoj uputi u takvim slučajevima neće odobriti raspisivanje natjećaja za zapošljavanje zbog napredovanja pa će posljedica biti odlazak asistenata i znastvenih novaka iz sustava.

HSLS upozorava da će na taj način Hrvatska baciti u vjetar nekoliko stotina milijuna kuna utoršenih na plaće, doktorske studije i doktorate asistenata i znastvenih novaka koji će ostati bez posla.   

 

Prof. dr. sc.Miljenko Šimpraga,
predsjednik Odbora za obrazovanje i znanost HSLS-a