HSLS Grada Zagreba u subotu, 4. veljače 2012. godine održao je 13. Izbornu Skupštinu u Europskom domu , na kojem je izabrano novo vodstvo Zagrebačkog HSLS-a. Za predsjednika je izabran Alen Ostojić, za potpredsjednike Romano Bolković, Miroslav Polovanec, Kristijan Jelić i Dragan Martinović,  tajnik GO HSLS-a Grada Zagreba postao je Darko Klasić i rizničar Drago Zovko.

Novi predsjednik HSLS-a Alen Ostojić nakon imenovanja zahvalio se na ukazanom povjerenju i obećao da će biti predsjednik koji će spajati  17 zagrebačkih Ogranaka, prvi među jednakima i svatko tko prihvati da se aktivno uključi imat će mogućnost da utječe na odluke, od malih komunalnih akcija pa do odluka na razini grada te da ne postoje odabrani, nego oni koji žele,mogu i hoće.

Iskoristio je priliku i pozvao okupljene članove HSLS-a da zajedno  izgrade novi   zagrebački HSLS kao središte novih inicijativa, ideja koji će služiti interesima građana te da misija zagrebačkog HSLS-a u vremenu koje nam dolazi, mora biti poboljšanje kvalitete života građana a program HSLS-a  mora biti alat za rješavanje njihovih problema, te će se samim  time vratit poštovanje građana naspram HSLS-au kojem će nas  lokalna zajednica prepoznati ali i prihvatiti kao svog glasnogovornika.

Gradski nadzorni odbor:
       –     Marijana Bračić
 • Marijan Kotarac
 • Davor Kunst
 • Rudolf Rom
 • Boris Uzelac


Gradska statutarna komisija:
      –      Tihomir Hranjec

 • Josip Murat
 • Ivica Palatinuš
 • Nenad Pavlinić
 • Marijana Ropuš

Članovi Gradskog vijeća:
       –     Vladimir Andrić

 • Allen Bartoš
 • Josip Burek
 • Branko Cindro
 • Vera Katalinić- Janković
 • Alen Lochert
 • Stipan Matoš
 • Diana Pečkaj Vuković
 • Mario Reić