branko radacHSLS Splitsko-dalmatinske županije izražava zabrinutost i žaljenje zbog odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojom se tvrtki Cemex dopušta spaljivanje i suspaljivanje komunalnog i drugog otpada. Ta odluka je u suprotnosti sa svim dosadašnjim odlukama Gradskog vijeća Grada Kaštela ali i  turističkim ambicijama šampiona turizma ove godine Splitsko-dalmatinske županije, stoji u priopćenju HSLS-a.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Grada Kaštela nakon široke javne i stručne rasprave je uskratilo suglasnost za spaljivanje i suspaljivanje opasnog drvnog otpada, opasnog i komunalnog otpada i goriva dobivenog iz otpada (GIO, RDF, SRF…) u tvornici “Sveti Juraj” i o tome obavijestilo sve nadležne institucije.

– Umjesto skupih i megalomanskih projekata – Regionalnih centara  koji se nameću sa državne razine, zalažemo se za Projekt odvojenog sakupljanja i selektiranja na mjestu nastanka i u domaćinstvima.

HSLS Splitsko-dalmatinske županije poziva Vladu RH da preispita i povuče odluku nadležnog ministarstva kojom se kaštelanske cementare pretvara u spalionice jer su one u potpunosti neadekvatne za tu namjenu, i kao takve će ugroziti građane Grada Splita i njegovog užeg i šireg okruženja.