Gospodarska politika Vlade može se svesti na traženje rješenja na prihodovnoj strani proračuna što je lakši, ali pogrešan put. Da je tako svjedoči i ustrajnost Vlade oko uvođenja poreza na nekretnine.

Na gospodarskom planu rezultata tog poreza će biti prorecesijski, a na socijalnom će prouzročiti novu nacionalizaciju. Najavljene stope poreza samo će dodatno smanjiti kupovnu moć stanovništva. Na kraju će uništiti sektor građevinarstva i industrije građevinskog materijala. Umjesto da se poreznim rasterećenjima jača konkurentnost i širi baza poreznih obveznika novim porezima i dodatnim opterećenjima tjeraju se svi porezni investitori.

Doći će i do obezvređivanja generacijama akumuliranih dobara, te do osiromašenja cijele jedne društvene skupine koje nazivamo srednji sloj. Procjene su da bi uvođenjem poreza na nekretnine došlo do smanjenja vrijednosti nekretnina između 10 do 20 milijardi eura. Od ovakvih poreznih stopa koristi će najviše imati oni koji imaju kapital i koji će dobiti priliku za jeftinu špekulativnu kupnju nekretnina.

Gospodin Linić je izjavio da je privatna imovina ujedno i državno dobro te da je zločin ako stoji neiskorištena. Ovo je jedna od najčudnijih definicija privatnog vlasništva jer je jedno od njegovih najvažnijih svojstava sloboda vlasnika da njime raspolaže. Postavlja se pitanje hoće li državni dužnosnici koji već godinama drže državnu imovinu neiskorištenom platiti porez, iz vlastitog džepa, za npr. Kupare, Haludovo i sve hotele koji 6 mjeseci ne rade.

Vladi predlažemo da komunalnu naknadu zamijeni porezom, a da dodatno oporezuje samo nekretnine visokih vrijednosti. Bila bi to neka vrsta poreza na bogate kao što je to u Francuskoj ili susjednoj Sloveniji. HSLS želi jasno reći da obiteljske vikendice ili naslijeđena djedovina nisu luksuz. Priče da uvodimo porez radi ulaska u EU su laži jer mnoge zemlje članice nemaju nikakve poreze na nekretnine u kojima građani žive.

Na kraju predlažemo Vladi da sprovede referendum oko uvođenja novog poreza, nadam se da ih interesira što o tako važnom zakonu misle i građani.