hsls logoHSLS je imao i još uvijek ima namjeru pokušati zajednički djelovati da u teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji pomogne Gradu Kutini da usvoji dobar proračun u odnosu na realno okruženje o tome smo i javno do sada govorili.

Gradonačelnik se nažalost uporno trudi da našu želju za suradnjom odbije svojom bahatošću i nerazumijevanjem situacije u kojoj se grad Kutina nalazi.

Kao zadnji primjer navodimo njegovu izjavu da je nakon godinu i pol vlasti našao nepodmirena dugovanja prema komunalnim društvima, pa zbog toga deficit proračuna raste. Kao što znate mi smo u više navrata upozoravali da Grad Kutina ne podmiruje svoje obveze prema komunalnim društvima, no mi smo lamrdali-evo sad se potvrđuje da smo bili u pravu. A zašto je to tako? Gradonačelnik Rudić da zaposli nebrojeni broj podobnih ljudi u upravu, gradska poduzeća i ustanove je trebao novce, pa je prestao plaćati obveze prema komunalnim društvima. Sada kad je nakon godinu i pol zaposlio podobne, potrošio novce na nepotrebne projekte i agencije sada se sjetio dugova, te je opet oporba kriva!!!

Žao nam je jer nije vrijeme za tako naivne poteze.

HSLS smatra da je u okruženju koje je teško i u RH i SMŽ i Gradu potrebno sve koncentrirati na nekoliko ključnih stvari i to:

1. Gospodarstvo

  1. Komunalna naknada – vrijednost boda za izračun komunalne naknade za gospodarstvo umanjiti za 20 % od vrijednosti boda usvojenog na 13. sjednici Gradskog vijeća – pomoć gospodarstvu (510 000,00 kn)

  2. Sredstva se grupiraju i usmjeravaju na ključne investicije (podržavamo investicije u poslovnim zonama, popravke vrtića i škola i zdravstvo – sve ostalo smanjujemo i preusmjeravamo u gradnju magistralnog vodovoda Kutina –Ilova-Banova Jaruga -sada prva faza do Ilove – kapitalna pomoć Moslavini d.o.o. 600 000,00 kn, a 2016 i do Banove Jaruga)

2. Građani

  1. 50% subvencije za nabavu školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola (1 050. 000, 00 kn)

  2. 50 % subvencije prijevoza učenika srednjih škola (dodatnih 350 000,00 kn), do sada je bilo 20 % subvencije (250 000,00 kn)

  3. nema povećanja komunalne naknade za građane (vrijednost boda vratiti na vrijednost boda za izračun komunalne naknade za građane prije povećanja istog, koji je usvojen na 13. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.11.2014. godine – 390 000,00 kn)

3. Socijala

  1. Povećanje izdvajanja za pomoć socijalno ugroženim građanima

Izvori sredstava

* Nema svaštarenja, moramo poredati prioritete, a mi predlažemo jačanje gospodarstvo, srednjeg sloja građana i pomoć socijalno potrebitim

* Ukinuti sve projekte koji ovog trenutka nisu prioritet i ta sredstva je potrebno usmjeriti u prioritete koje smo gore naveli

* EKO Moslavina treba sama financirati svoje projekte (prekobrojno politički podobno zaposleni moraju otići iz tvrtke, trošak za iste je više od 1 mil kn godišnje)

* Zamjenici gradonačelnika moraju biti isključivo volonteri (dodatno 250.000 kn godišnje ostaje u proračunu)

* Smanjuju se plaće svima 5% za zaposlenike Gradske uprave i zaposlenike ustanova grada Kutine (osim za gradonačelnika, pročelnike i zamjenicu pročelnika 15%)

Sadašnja vlast nema koncepcije i ne upravlja krizom. HSLS predlaže suradnju, no vlast je ne prihvaća, te se ponaša bahato. HSLS ne želi daljnje opterećenje građana i već dovoljno opterećenog gospodarstva. Želi da se pokrenu investicije za zapošljavanje naših tvrtki, pomoć građanima i socijalno potrebitima.

Nema baš nikakvog opravdanja da nakon toliko godina krize da se i dalje povećavaju sredstva za plaće, prava javne uprave i komunalnih društva, a da to plaćaju građani i umirovljenici koji imaju sve manje. Drugi gradovi koji su dizali komunalnu naknadu imaju investicije, a mi dižemo naknadu, a nemamo investicija i ne pomažemo dovoljno gospodarstvu.


“Božićna košarica” akcija mladih liberala

Mladi hrvatski liberali – mladi HSLS-a Ogranka Kutina organiziraju akciju darivanja „Božićna košarica”. Cilj ove akcije je socijalno ugroženim obiteljima na području grada Kutine u ovo božićno vrijeme unijeti dašak radosti i veselja u njihove skromne domove simboličnim poklonima. Podjela poklona održat će se u subotu, 20. prosinca 2014. godine. Pripremili smo 50-ak prigodnih paketa koje će mladi podijeliti socijalno ugroženim obiteljima, te posebni pokloni za djecu.

Naši gradski vijećnici Davor Kljakić, Marijan Balaško, Željko Antolović , županijski vijećnik Dubravko Obadić odrekli su se svoje mjesečne naknade u vijeću, a također su pripomogli svojim doniracijama Ivan Brkić, predsjednih mladih liberala Kruno Križan i tajnik Ogranka Kutina Matija Podoreški, a sve u cilju ostvarenja spomenute akcije.