Hrvatska socijalno-liberalna stranka daje punu podršku Hrvatskom liječničkom sindikatu i Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara – medicinskih tehničara u njihovim zahtjevima i nastojanjima da se izbore za adekvatan materijalni status i primjerene uvjete rada liječnika i medicinskih sestara – medicinskih tehničara za opći benefit svih u sustavu zdravstvene zaštite, kako zaposlenih u sustavu zdravstva tako i pacijenata.

Apeliramo da Vlada i sindikati sjednu zajedno i obnove pregovore. Ne vidimo niti jedan razlog da se ne usuglase oko sadržaja predloženog novog kolektivnog ugovora od strane sindikata budući da se pravomoćna sudska odluka o ništavnosti starog kolektivnog ugovora a na koju se ministar stalno pozivane odnosi na sadržaj kolektivnog ugovora već na proceduru njegovog donošenja.

Držimo kako se  dosadašnji tijek pregovora između predstavnika Ministarstva zdravlja i predstavnika sindikata zaposlenih u sustavu zdravstva odvijao u  neuvažavanju svih socijalnih partnera. HSLS je protiv diskriminacije u javnom sektoru jer ne može se jednom dijelu zaposlenih u javnom sektoru plaćati prekovremeni rad a drugom dijelu to pravo uskratiti.
Ministar zdravlja bi trebao znati kako su se kod donošenja državnog proračuna za 2013. godinu planirala sredstva za plaće zaposlenih u zdravstvu sukladno tada važećem kolektivnom ugovoru.
U HSLS-u držimo kako je štrajk medicinskih djelatnika tek apel kako za njihova materijalna prava i uvjete rada tako i u konačnici za očuvanje i podizanje kvalitete i standarda zdravstvene zaštite i zaštitu javnog zdravstva.

Predsjednica Odbora za zdravstvo
dr. Linda Rossini Gajšak