Davor Zmegac
DAVOR ŽMEGAČ

Središnje vijeće HSLS-a
– predsjednik

Ogranak Kutina, Sisačko-moslavačka županija

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 21.6.1968. Zagreb
ZVANJE: magistar tehničkih znanosti
ZANIMANJE: gradonačelnik Grada Kutine u dva mandata

GODINA PRISTUPA HSLS-u: 1997.

DOSADAŠNJE DUŽNOSTI U HSLS-u:- razina ogranka: član Izvršnog odbora, tajnik, predsjednik- razina županije: član Županijskog vijeća- razina države: član Predsjedništva, zamjenik predsjednika, predsjednik Središnjeg vijeća HSLS-a

DUŽNOSTI U PREDSTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TIJELIMA VLASTI: gradonačelnik Grada Kutine u dva mandata

OSTALI PODACI: magisterij tehničkih znanosti, priprema obrane magisterija iz ekonomskih znanosti, autor više stručnih i znanstvenih knjiga, priručnika i članaka, povremeni vanjski suradnik i gost predavač na više sveučilišnih i stručnih studija u RH, usavršavanja u više zemalja EU i USA, član Vijeća Europe i Šef misije za Portugal za lokalnu samoupravu, oženjen, sin i supruga.