Nakon Udovičića, Serajlića i Alenke Rokov, u utrku za novogkaštelanskog gradonačelnika ušao je i HSLS-ovac Branko Radačić, aktualni potpredsjednik Gradskog vijeća Kaštela. On će ujedno biti i nositelj liste za Gradsko vijeće.

– Kaštela u kontinuitetu stagniraju i gube korak s okruženjem. Dio razloga za takvo stanje leži u nepovoljnom odnosu stvarnih potreba i mogućnosti, gašenju svega proizvodnog, skromnom proračunu koji je konstanta, činjenici da jedna četvrtina grada nema pitku vodu, što je civilizacijska sramota i grijeh gradskih, županijskih i državnih vlasti, a s druge strane i nesvjesnosti da nam je potrebna dugoročna strategija i program razvoja grada, bez čega nema ni kvalitetnog prostornog planiranja.

Reorganizacijom gradske uprave, nužno nam je potreban upravni odjel za gospodarstvo i kompetentan tim za pripremu projekata za državne i EU fondove. Kaštela imaju veliki zaostatak koji nas ostavlja bez mogućnosti korištenja financijskih sredstava koje nude integracijski fondovi, a koje nije moguće osigurati u gradskom proračunu. Sve investicije u Kaštelima su u pravilu nailazile na nerazumijevanje i osporavanja, zbog čega je većina tih projekata ostala nedovršena – kazao je Radačić.

On navodi kako rekonstrukcija državne ceste D-8 kroz Kaštela kasni, gospodarenje komunalnim otpadom i pripremne radnje za odvojeno prikupljanje i selektiranje u domaćinstvu idu presporo, kao i formiranje i rad vlastite komunalne tvrtke.

Kaštel Štafilić plaća taksu i porez kao Dubrovnik, Hvar, Vodice, Opatija, Poreč i ostali gradovi i mjesta na Jadranu. Nažalost, A-kategorija u turizmu znači i veći standard i povrat sredstava u opremanje mjesta, napominje Radačić, dodajući kako svi premijeri i ministri prošlih i sadašnje vlade u pravilu zaobilaze Kaštela.

– Kaštela trebaju gradonačelnika koji ima viziju, koji neće biti sputan usko stranačkim interesima i koji će do kraja biti predan boljitku grada i stvaranju uvjeta za bolje življenje, ali i stranačke politike koja će javni interes staviti ispred osobnog i stranačkog. Ni mene, a ni HSLS nije zanimala stranačka pripadnost problema, niti smo se bavili prošlošću.

Sva moja osobna i stranačka aktivnost bila je usmjerena na rješavanje svakodnevnih životnih problema i pitanja koja tište građane. Usko stranačke i zakulisne igre nikada nisu bile naš izbor. Ako dobijem povjerenje građana, želim biti gradonačelnik svih građana, jedan od vas, otvoren za svaki prijedlog i inicijativu – poručio je Radačić, izražavajući nadu kako će HSLS i dalje u Gradskom vijeću biti stranka razuma i inicijativa na dobrobit grada.

Izvor: slobodnadalmacija.hr
Autor: Jakov Žarko
Foto: Mario Todorić – CROPIX