Zagrebačke organizacije HSLS-a i HSS-a pokrenule su 3. listopada 2012. godine potpisivanje PETICIJE pod nazivom „Za niže cijene vode, odvoza smeća i parkiranja u Gradu Zagrebu“.

Peticija se temelji na 3 realna i provediva zahtjeva: cijenu kubika vode vratiti na 11 kuna, odvoz smeća naplaćivati prema količini, a ne po kvadraturi nekretnine, smanjiti cijene parkinga na otvorenom i u javnim garažama!

Kod smanjenja cijene parkinga tražimo da se cijene parkirališnih karata na otvorenom u prvoj zoni smanje s 10kn/h na 8kn/h, drugoj zoni s 5kn/h na 4kn/h i u trećoj zoni 2kn, ali bez vremenskog ograničenja. Također cijene parkiranja u garažama treba podijeliti u tri zone i moraju biti niže od parkiranja na otvorenom.

Zahtjeve iz peticije podržane potpisima građana predložiti ćemo na dnevni red Gradske Skupštine Grada Zagreba, te uputiti Gradonačelniku Grada Zagreba i Upravi Zagrebačkog holdinga.

Dosada je peticiju HSLS-a i HSS-a potpisalo više od 15.000 građana Zagreba i očito je gradonačelnik Milan Bandić upoznat sa brojnim zahtjevima građana.

Zadnje izjave Gradonačelnika doživljavamo kao podršku za smanjenje cijena parkinga, a nadamo se da će isto tako podržati zahtjeve HSLS-a i HSS-a te građana Grada Zagreba za smanjenje cijene vode i odvoza smeća.