Kandidati na 19. saboru HSLS-a

Kandidati na 19. saboru HSLS-a

Kandidature za 19. sabor HSLS-a Predsjednik (bira se jedan kandidat) Hrebak, Dario, Bjelovar Katić, Žarko, Donji Grad Potpredsjednici (biraju se 4 kandidatkinje/kandidata) Ana Balaško, KutinaTonći Blažević, SplitSandro Jurman,  KanfanarSaša Poljanec- Borić, ...