Županijske organizacije

Zagrebačka županija
Branko Petrinec – petrinec@imi.hr

Krapinsko-zagorska županija

Sisačko-moslavačka županija
Davor Kljakić – dr.melita2004@gmail.com

Karlovačka županija
Vedrana Čop Novković – cop.vedrana@gmail.com

Varaždinska županija

Koprivničko-križevačka županija
Igor Brajdić – brajdicigor@gmail.com

Primorsko-goranska županija
Zoran Bakalović – bakalovic@kbd-online.hr

Ličko-senjska županija

Virovitičko-podravska županija
Miroslav Venus – venusmiroslav@gmail.com

Požeško-slavonska županija
Daniel Majer – daniel.majer@po.t-com.hr

Zadarska županija
Marko Klanac – klanacma@net.hr

Osječko-baranjska županija

Šibensko-kninska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Splitsko-dalmatinska županija
Toni Grbavac-Garac – tgarac@gmail.com

Istarska županija
Sandro Jurman – istarska@hsls.hr

Dubrovačko-neretvanska županija
Belka Elezović – belkaelezovic1@gmail.com

Međimurska županija
Josip Grivec – josip.grivec@gmail.com

Grad Zagreb
Darko Klasić – rtg.zagrebzapad@gmail.com