Izborna skupština HSLS-a Grada Kastva

Facebooktwittergoogle_plus

Na izbornoj skupštini HSLS-a Ogranka Kastav održanoj u petak 27. svibnja 2011. godine u gradu Kastvu izabran je novi sastav članova izvršnog odbora.

Za predsjednika ogranka HSLS-a Kastav izabrana je Blaženka Bekić, dipl. ing. prom.,  za potpredsjednika ogranka izabrana je Antonela Jolić Zubčić, dipl. iur. , tajnik ogranka je Bruno Majstorović, dipl. ing. , a rizničar Ilija Majstorović, dipl. ing. Za članove izvršnog odbora izabrani su Nevenka Čop, Jadranko Rajačić, Marko Bekić, dipl.ing. i Sloven Majstorović.

Izbornoj skupštini ogranka HSLS-a Kastav prisustovali su prof. dr. sc. Čedomir Dundović, predsjednik Županiskog vijeća HSLS-a Primorsko-goranske županije, podpresjednik županijskog vijeća HSLS-a  PGŽ Branko Kundih, dipl. iur., tajnica županijskog vijeća Ljiljana Nekić i predsjednica MHL-a Rijeke Simona Jurić.

Povezani sadržaj

Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr