Okurugli stol HSLS-a za samoborske gospodarstvenike

Facebooktwitter

U Samoboru je u srijedu, 25. svibnja u hotelu „Lavica“ predstavljen gospodarski program HSLS-a kroz okrugli stol za samoborske gospodarstvenike u organizaciji HSLS-a Samobor i HSLS-a Zagrebačke županije.

Gospodarski program HSLS-a okupljenim su samoborskim gospodarstvenicima predstavili Josip Budimir, glavni ekonomski strateg HSLS-a, predsjednik Odbora za gospodarstvo HSLS-a i član Predsjedništva HSLS-a te Drago Munjiza, neovisni konzultant i član Odbora za gospodarstvo HSLS-a. U organizaciji okruglog stola sudjelovali su i članovi Odbora za gospodarstvo HSLS-a Roland Gajšak, član ŽV HSLS-a Zagrebačke županije i Željko Fadljević, predsjednik ŽV HSLS-a Zagrebačke županije, a moderatorica okruglog stola bila je dr Linda Rossini Gajšak, potpredsjednica Središnjeg vijeća HSLS-a i predsjednica samoborskog ogranka HSLS-a.

U uvodnom izlaganju Josip Budimir je istaknuo kako je zahvaljujući ekonomskoj politici vođenoj u kontinuitetu od 1994. godine hrvatsko gospodarstvo formirano na pretežito uslužnom sektoru orijentiranom domaćem tržištu što je proizvelo velike strukturne probleme u gospodarstvu, koji se u osnovi manifestiraju u slabom izvoznom sektoru.

Rezultat toga je velik i trajan deficit u vanjskotrgovinskoj bilanci, koji se unatoč suficitu u izvozu usluga ne uspjeva nadoknaditi pa posljedično proizvodi dugoročno neodrživi deficit na tekućem računu bilance plaćanja. Neravnoteža u vanjskoj trgovini nameće potrebu zaduženja za financiranje deficita, a veće zaduživanje od rasta proizvodnje prouzrokovalo je i relativan rast udjela vanjskog duga u BDP-u. 
Hrvatska socijalno-liberalna stranka u svome je gospodarskom programu ponudila niz prijedloga mjera ekonomske, fiskalne, monetarne i regulatorne politike za gospodarski oporavak Hrvatske kroz žurne provedbe reformi, koje bi svele državnu potrošnju u realne okvire. Kao ključne mjere Josip Budimir je istaknuo smanjenje poreznog opterećenja rada, neuvođenje novih poreza, fiskalnu decentralizaciju, ukidanje vodnih i komunalnih doprinosa, reformu lokalne i javne uprave, depolitiziranje upravljanja državnim poduzećima i povećanje efikasnosti državnog aparata uz značajno osnaživanje potpore perspektivnim gospodarskim subjektima. 

U aktivnoj raspravi samoborski su gospodarstvenici uputili niz pitanja Josipu Budimiru i Dragi Munjizi vezanih uz rješavanje unutarnjeg duga, predložili modele koji bi riješili problem unutarnjeg duga, nelikvidnosti i „sive ekonomije“, pitanja vezana uz realan tečaj kune, prijedloge poboljšanja servisa javne uprave te istaknuli niz problema i zapreka s kojima se svakodnevno susreću u svome poslovanju.  Sustav u kojem prema najnovijim podacima 1.370.000 stanovnika Hrvatske radi i plaća doprinose a 1.508.000 je u mirovini ili bez posla što znači da 1000 radnika dnevno uzdržava 1100 umirovljenika i nezaposlenih nije održiv. Zaključak svih okupljenih je kako Hrvatska po svojim resursima ima veliku priliku i šansu, ali jedino uz velike i korijenite reforme i pravičnu raspodjelu tereta toliko nužnih reformi.

Povezani sadržaj