Velika konferencija liberalki iz jugoistočne Europe u Prištini

Facebooktwitter

Priština je od 27.-29.05.2011. ugostila predstavnice liberalnih stranaka jugoistočne Evrope. U organizaciji National Democratic Instituta i Libseen mreže održana je konferencija  „Regionalna suradnja žena liberala; uloga liberalnih stranaka u Jugoistočnoj Evropi“, a ispred HSLS-a nazočila je Vesna Barac Furtinger, tajnica Liberalki- Ženske inicijative HSLS-a.

Konferenciji su prisustvovale predstavnice liberalnih stranaka jugoistočne Evrope, a kroz panel diskusije predstavljena je uloga žena u liberalnoj političkoj opciji te njihova zastupljenost na svim razinama. Hrvatska pripada zemljama gdje 24% žena u Parlamentu odgovara svjetskom prosjeku, a nešto je niže od EU parlamenta. U regiji, po broju žena prednjači Kosovo s 33%, što je nešto više od zakonom propisane kvote.

Predstavnica NDI, Susan Markham (USA), te Marianne Morren iz međunarodne VVD mreže (Nizozemska), govorile su o važnosti uključivanja žena u sve razine politike, te predstavile način umrežavanja i podrške u izbornom procesu.

Ekonomska sigurnost žena, posebno u ruralnim područjima  bila je podloga središnjoj temi Konferencije, poduzetništvu žena Edita Štefanić iz Osijeka predstavila je projekt edukacije žena poduzetnica, a Sabina Mujezinović iz Tuzle, posebno nadahnutim izlaganjem govorila je o projektu uključivanja žena u ruralnim sredinama u tzv. žensko poduzetništvo.

Maja Nenadović iz Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju govorila je o potrebi edukacije u političkom/liberalnom životu.

Predstavnice Kosova i Albanije govorile su o svojim iskustvima u demokratskom razvoju svojih zemalja, a dr.Felicita Medved iz Slovenije iznjela je iskustva jedine zemlje u regiji koja je članica EU.

Konferenciju je obilježila izuzetno otvorena i prijateljska rasprava, a donesena je i tzv „Prištinska deklaracija“ .

Povezani sadržaj

HSLS opet daruje

HSLS opet daruje

I ove godine ženska inicijativa HSLS-a županije Brodsko-posavske i općine Velika Kopanica proveli su humanitarnu akciju darivanja potrebitih...