Javna tribina o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Facebooktwitter

U muzejskom prostoru Dvorca Vitturi u K. Lukšiću s početkom u 18.00 u organizaciji HSLS-a Splitsko-dalmatinske županije i gradske organizacije HSLS Kaštela održana je javna tribina o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Na javnu tribinu su pozvani i predstavnici grada odnosno upravnog odjela za komunalu kako bi mogli sudjelovati u radu javne tribine i raspravi, i na taj način zainteresiranim građanima na licu mjesta dati neke odgovore i pojašnjenja koja su karakteristična za Grad Kaštela.

U ime grada tribini se odazvao i u njoj aktivno sudjelovao gradonačelnik Joško Berket.

Povod ovakvoj tribini je vrlo malen broj pokrenutih postupaka legalizacije, naročito u Dalmaciji, a vrlo čest razlog pored općeg stanja u društvu i nedovoljna informiranost vlasnika objekta.

Na ovoj vrlo zanimljivoj i izuzetno dobro posjećenoj tribini koja je trajala puna dva sata o legalizaciji su govorili; Duško Romac, dipl. ing. geodezije, Ivan Meštrović, dipl. ing. građevine,  te Dijana Dvornik, dipl. pravnik.

Na tribini je posebno istaknuto, kako nije dobro baš sve objekte legalizirati, te kako je legalizacija objekata manje zlo od ne legalizacije, i kako se objekti uvijek legaliziraju u cjelini.

Posebno je bilo zanimljivo izlaganje Duška Romca, koji je kazao: – Vlasništvo objekta ostaje prije i nakon legalizacije. Nakon što se objekt legalizira, on se može dalje širiti, adaptirati ili se otvoriti firma ili obrt.

Na pitanja znatiželjne publike, što je s kućama koje su izgrađene prije100 godina i popratnim objektima (npr. štala), Romac je istaknuo: – Kuće koje su tada građene, legalne su, kao i svi drugi objekti do 1968. godine. Sve druge teorije i priče su jedna velika laž. Što se tiče popratnih objekata, oni se također trebaju legalizirati putem geodetskih snimaka i novčanim iznosom od 500 kn.

Meštrović je pak govorio gdje se ne bi smjeli graditi objekti odnosno na kojim se lokacijama ne mogu legalizirati: – Objekti se ne mogu legalizirati na područjima od javnog značaja za Republiku Hrvatsku, kao što su: (parkovi prirode, park – šume ili strogi i posebni rezervati), kao i objekti jedinice područne i lokalne samouprave. Bilo je riječ i o strankama u postupku legalizacije objekata, na što je Romac dodao kako stranka u postupku ima mogućnost zadržati stambeni objekt do okončanja sudskog spora. U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je stupio na snagu 06. kolovoza. 2012.g. Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 30.lipnja. 2013.g. Iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon toga roka ne može se više podnijeti.

Na tribini su se mogli čuti zanimljivi prijedlozi i inicijative, da se formira još jedna četvrta zona u Radunu sjeverno od željezničke pruge, da se razmotri mogućnost daljnjeg smanjivanja komunalnog doprinosa, te da se komunalni doprinos za objekte koji služe poslovnoj i stambeno – poslovnoj namjeni izjednači sa onima koji se koriste za stanovanje. Kao poseban problem istaknuti su dijelovi grada koji se ne nalaze u obuhvatu GUP zbog čega će građani plaćati tri puta veći iznos kazne, kao i čitave ulice gdje se nalaze obiteljske kuće u zaštitnom koridoru prometnica koje se zbog važećih zakonskih rješenja ne mogu legalizirati. Gradonačelnik Berket zabrinute građane je pozvao na strpljenje dok se ne pronađe rješenje sa ministarstvom.

Povezani sadržaj