HSLS podržava plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu

Facebooktwittergoogle_plus

Mirko BudišaHSLS podržava najavljenu plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Najavljenom plinifikacijom smanjiti će se ukupne emisije sumpornih oksida (SO2) kao i emisije lebdećih čestica (PM) u ambijentalnoj atmosferi. Kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu problematična je prvenstveno s aspekta imisijskih koncentracija lebdećih čestica (PM) i sumporovodika (H2S).

Problem vezan uz čestice prisutan je gotovo i isključivo tijekom „hladnijeg“ dijela godine. Navedeno upućuje na zaključak kako ukupnim koncentracijama lebdećih čestica osim većih stacionarnih izvora, među kojima je Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu doprinose i drugi izvori, prije svega lokalna i kućna ložišta te prometni sektor. Iz ekonomskih razloga, znatan dio kućanstava je prirodni plin zamjenio biomasom (drva, sječika, paleti i sl.) zbog čega ona značajno doprinose ukupnim emisijama čestica na području Grada. Tijekom „toplijeg“ dijela godine, kada se ova ložišta ne koriste, kvaliteta zraka je uglavnom I kategorije. Navedeno ne umanjuje odgovarajući doprinos Rafinerije na zrak na području Bosanskog Broda.

HSLS predlaže da se u sklopu plinifikacije Rafinerije i stanovnicima Slavonskog Broda ponudi jeftinije korištenje prirodnog plina za vlastite potrebe. Smatramo da bi se na taj način većim dijelom riješio problem kvalitete zraka obzirom na koncentracije lebdećih čestica u zraku.

Kada su u pitanju emisije sumporovodika, a popratno i emisije hlapivih organskih spojeva (mjereno kroz parametar benzena), one se s velikom sigurnošću mogu vezati uz emisije iz Rafinerije. Radi se o fugitivnim emisijama kao posljedici stanja procesne opreme i tehnoloških nedostataka u rafinerijskoj konfiguraciji. Zrak je obzirom na sumporovodik II kategorije jer dolazi do prekoračenja dozvoljenih prosječnih satnih i dnevnih vrijednosti. Vjerojatno bi ista situacija bila i za parametar benzena da postoji zakonski definiran broj satnih odnosno dnevnih prekoračenja. Sumporovodik ima izuzetno nizak prag dodijavanja mirisom i vrlo je otrovan spoj. Zbog toga se osjeti čulom mirisa i pri izuzetno niskim koncentracijama. Prag osjetljivosti mirisa za sumporovodik iznosi svega 0,0047 ppm.

HSLS smatra da se treba dalje nastaviti s aktivnostima i pregovorima kako bi Rafinerija u Bosanskom Brodu poduzela dodatne aktivnosti kojima bi se riješio i problem emisija sumporovodika i vjerojatno lakohlapivih organskih spojeva. Te aktivnosti trebaju ici u smjeru jačanja kapaciteta hidroobrade rafinerijskih procesnih tokova, izgradnju aminskih jedinica i sustava rekuperacije plinskih tokova bogatih sumporom u elementarni sumpor. Dodatne napore treba usmjeriti i u rekuperaciju hlapivih organskih spojeva kroz izgradnju VRU jedinica i osuvremenjavanje rafinerijskih spremničkih kapaciteta. Sve navedeno podrazumjeva primjenu najbolje raspoloživih tehnika i značajna ulaganja u rafinerijske procese.

HSLS smatra da će se na navedeni način postići cjelovito i trajno rješenje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda i njegovog šireg okruženja.

Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka
Odbor za zaštitu okoliša i prirode
Mirko Budiša, dipl.ing.
Predsjednik Odbora

Povezani sadržaj

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs i uskrsne blagdane svim članovima, koalicijskim partnerima, simpatizerima želi HSLS Darinko Kosor

Posted
Svjetski dan voda

Svjetski dan voda

Danas je Svjetski dan voda koji se obilježava pod geslom „Priroda za vodu“. Voda je životno važan resurs i resurs bez kojeg nema gospodarskog...

Posted
Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr