Ustrojstvo HSLS-a

Ustrojstvo HSLS-a

Unutarnje

  • Sabor

  • Predsjedništvo

  • Središnje vijeće

  • Nadzorni odbor

  • Statutarna komisija

Teritorijalno

  • Ogranci i mjesni ogranci

  • Županijske organizacije

Ostale organizacije

  • Mladi hrvatski liberali MHL

  • Liberalke

  • Zaklada – Liberalni centar za demokraciju

Temeljni organizacijski oblik HSLS je ogranak koji se ustrojava na području općina i gradova. Za osnivanje ogranka potrebno je najmanje 7 članova koji na izbornoj skupštini biraju predsjednika, potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku koji donosi sama skupština ogranka), tajnika, rizničara, članove izvršnog odbora (broj isto ovisi o poslovniku skupštine) i 3 člana nadzornog odbora.

Izvršni odbor u konačnici čine: izabrani članovi izvršnog odbora, tajnik, rizničar i predsjednik ogranka koji je ujedno i predsjednik izvršnog odbora i predstavlja i zastupa ogranak. Unutar ogranka mogu se osnivati mjesni ogranci po mjesnim odborima (gradskim četvrtima). Na razini županije postoje županijske organizacije koje čine županijska vijeća (u Gradu Zagrebu Gradsko vijeće), županijske statutarne komisije (Zagreb Gradska statutarna komisija), županijski nadzorni odbori (Gradski nadzorni odbor) i ogranci.

Svaki ogranak delegira određen broj izaslanika za županijske izborne skupštine koje biraju predsjednika županijskog vijeća (Gradskog vijeća Grada Zagreba), potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku skupštine), rizničare, tajnike, članove županijskih vijeća (broj ovisi o poslovniku), članove županijskih statutarnih komisija i nadzornih odbora. Županijska vijeća (GV Grada Zagreba) čine izabrani članovi, tajnik, rizničar i predsjednik ŽV (GV) koji predstavlja i zastupa županijsko vijeće (GV).

Najviše tijelo HSLS-a je Sabor HSLS-a koji se održava svake četiri godine (ciklus izbora u svim organizacijskim jedinicama je četiri godine) gdje predstavnici svih ogranaka i županijskih organizacija biraju vodstvo Stranke na državnoj razini. Bira se Predsjednik HSLS-a, 4 potpredsjednika, 44 člana Središnjeg vijeća (od toga 2 s liste Mladih hrvatskih liberala) i po 5 članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora.
Središnje vijeće je najviše tijelo HSLS-a između 2 Sabora, a čine ga 44 člana izabrana na Saboru HSLS-a, saborski zastupnici , članovi Vlade RH, državni tajnici, predsjednici županijskih vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zagreba. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i 4 potpredsjednika te imenuje tajnik Središnjeg vijeća.

Predsjedništvo je izvršno tijelo HSLS-a i čine ga predsjednik HSLS-a i potpredsjednici izabrani na Saboru te politički tajnik, direktor te do 10 članova Predsjedništva koje imenuje predsjednik HSLS-a, a potvrđuje Središnje vijeće HSLS-a.
HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.

Povezani sadržaj

Mediji o nama

Hrvatska radio televizija Reportaža o Planu gospodarenja otpadom Reportaža o Planu gospodarenja otpadom u središnjem Dnevniku HRT-a izneseno je...

Politike HSLS-a

Smjernice izbornog programa HSLS-a 2015. Preuzmi Smjernice izbornog programa Gospodarski program - prijedlog mjera Zbog velikih makroekonomskih...

Temeljna načela

Temeljna načela Hrvatske socijalno-liberalne stranke Preuzmi Temeljna načela HSLS-a Hrvatska socijalno liberalna stranka prva je demokratska...

Dokumenti

Dokumenti Lokalni izbori 2017Financijska dokumentacijaLokalni izbori 2013.Izbori 2011 - Financijska dokumentacijaIzvanredni izboriOsnovni...